INDEX

rzeczowy:

I. Historia Polski

wiek X

Święty Wojciech a handel niewolnikami

wiek XI

Liturgiczne skarby

Liturgia Godzin i “Godzinki”

wiek XIV

Mons Clara – założenie

wiek XV

Mons Clara – szczęśliwa wina rabusiów

O początkach bernardynów w Polsce

Diva Warthensis

wiek XVI

Hej kolęda, kolęda

Hołd pruski (inne opracowanie)

Humanizm

Konfederacja warszawska

wiek XVII

Chocim, Szwedzi i dysydenci

O. Fabian Birkowski – następca ks. Piotra Skargi

Przeżyliśmy potop szwedzki…

S. Starowolski o Polsce

Wiktoria wiedeńska

wiek XVIII

L. von Pastor o sytuacji w Polsce

Lata Kościuszki

wiek XIX

J. Słowacki na 500-lecie “reformacji”

Ks. Smolikowski o Mickiewiczu i towiańszczyźnie

Rewolucjonista Mickiewicz i zawalenie się bazyliki św. Piotra

Kontekst gietrzwałdzki

II. Historia powszechna

wiek IV

Ikony świętego Łukasza

wiek VII

R. de Mattei o papieżu Honoriuszu

wiek XII

Grzegorz VIII: Audita tremendi (fragmenty)

R. de Mattei: Bruno z Segni przeciw Paschalisowi

wiek XIII

Talmud i judaizanci

wiek XIV

Wolność religijna w średniowiecznej Hiszpanii

wiek XV

600-rocznica wyboru papieża Marcina

Pod Grunwaldem

wiek XVI

Leon X: Decet Romanum Pontificem

Sacco di Roma

Znani heretycy – Servetus

Jan Cochlaeus: katolicki publicysta czasów masowej herezji

wiek XVII

Ekstaza św. Teresy

Mniszka z Paray-le-Monial

wiek XIX

Nabucco i karbonaryzm

Wizja papieża Leona

wiek XX

Fatima  – kontekst historyczny część 1 / część 2 / część 3/  część 4  część 5

Józef kard. Mindszenty – część 1 / część 2

Na pokładzie Titanica

Maritain, Bierdajew i apokatastaza

Maritain i Szaweł Dawid Aliński

Żywot siostry Teresy Benedykty od Krzyża

wiek XXI

R. de Mattei o ekspansji islamu

R. de Mattei – rocznice roku 2017 (fragment)

III. Katolicy piszą – katolicy czytają

Atanazy Wielki o heretykach

Bazyli Wielki: list do prześladowanych zakonników

Biskup J. Pelczar: fragment 1 / fragment 2 / fragment 3 / fragment 4 / fragment 5

Bp J. Pelczar (fragmenty biografii Piusa IX) I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX / X / XI / XII / XIII / XIV / XV / XVI / XVII / XVIII / XIX / XX / XXI

Bp J. Pelczar o żydach

C. K. Norwid: Do Najświętszej Marii Panny Litania

Don P. Leone: Klęska teologii Lutra

Don P. Leone – Kościół i Asmodeusz: część I / część II / część III / część IV

Don P. Leone – Nowa religia: część I / część II / część III / część IV

Don P. Leone – O przyczynach apostazji

F. Koneczny – napór Orientu na Zachód

G. K. Chesterton: fragment 1 / fragment 2 / fragment 3 / fragment 4 / fragment 5 / fragment 6 / fragmenty 7 / fragment 8

G. Hesse o Fatimie: 1 / 2

Hilary z Poitiers – fragmenty: De synodis / Przeciw Auksencjuszowi

Ireneusz z Lyonu – Wykład nauki apostolskiej

Jan Bosko o islamie

Jan Bosko o judaizmie

Jan Maria Vianney – wybrane cytaty: część I / część II / część III

J. R.R. Tolkien – listy

Justyn Męczennik – Dialog z żydem Tryfonem (fragmenty): część I / część II

Kardynał S. Hozjusz – Księgi o jasnym a prawdziwym słowie Bożym: część I / część II / część III / część IV

K. Ferrara o fałszywym ekumenizmie

M. Davies o rewolucji protestanckiej: część I / część II / część III

Maksymilian Maria Kolbe – artykuły

Maksymilian Maria Kolbe – listy

Modlitwa papieża Klemensa XI

Nawrócenie Marii-Alfonsa Ratisbonne – relacja: część I / część II / część III

O Stanisławie Hozjuszu

Papież Benedykt XIV: Ex quo primum – fragmenty

Papież Leon Wielki:

– listy – fragmenty

– na Narodzenie Pańskie: część I / część II / część III / część IV / część V / część VI

na Objawienie Pańskie

– na Wielki Post: część I / część II / część III / część IV

– na okres Męki Pańskiej: część I / część II / część III / część IV

– o herezjach

Papież Pius V o Różańcu

Papież Pius VII i wolność religijna

Papież Pius IX: Etsi multa

Papież Pius IX: Maxima quidem

P. Damiani: Księga Gomory – fragmenty

Pius z Pietrelciny (Padre Pio) o Mszy, Spowiedzi i Różańcu

R. de Mattei – to nie ludzie ocalą Kościół

R. de Mattei – w stulecie Fatimy (fragmenty)

R. de Mattei – Stary i nowy modernizm

Rudolf Glaber – Kronika (XI w.)

Siostra Łucja – fragmenty listów

S. Papczyński MIC – fragmenty

Tomasz z Akwinu – komentarz do Listu do Galatów

Tomasz z Akwinu o żydach, poganach i heretykach

T. W. Walsh – Postaci Inkwizycji (fragmenty): Mojżesz / Grzegorz IX / Bernard Gui / Mikołaj Ejmeryk / Tomasz Torquemada / Kardynał Ximenes / XVI stulecie/ Llorente

IV. Kryzys w Kościele

Bergoliańska ekologia integralna

Bergogliańskie pojęcie kościoła

Credo bergoliańskie

“Duch Asyżu”:

czym jest naprawdę?

czy dialog z islamem ma sens?

Droga do Lund: Jan Paweł II

Droga do Lund: synod roku 1991 w Polsce

Droga do Lund: wspólna liturgia

Droga do Lund: wytyczne “ekumeniczne” KEP

duch Asyżu w Polsce: Paryż wart Mszy

Dzień islamu w Polsce: krótka historia

“Dzień Migranta i uchodźcy”

Jan Paweł II o związku “nowej ewangelizacji” z dialogiem z judaizmem i islamem

Jan Paweł II o islamie  (część II)

Mała monografia relacji z judaizmem w pontyfikacie Jana Pawła II – Jan Paweł II i judaizm: I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX / X / XI 

Jan Paweł II o duchowej wielkości luterańskich męczenników

Jan Paweł II: spotkanie z Lizbonie nazajutrz po wizycie w Fatimie

Jan Paweł II: ziarna prawdy w religiach niechrześcijańskich

Jezus zniszczy wszystkie krzyże

muzułmanie, żydzi i Bractwo św. Piusa X

nowe “ekumeniczne” życiorysy

nowy Dekalog z Asyżu

– oczami zwolennika

propozycje o. Salija

przemówienie abp Smyrny o islamie

testament Jana Pawła II

“Sztuka żywego słowa” M. Kotlarczyka

J. M. Bergoglio o Lutrze

Medjugorje i moskiewska “konsekracja”

McLuhan i “Kościół przyszłości”

Evangelii Gaudium

a Pascendi Piusa X

podstawy filozofii

zagadnienie: islam

zagadnienie: judaizm rabiniczny

Neokatechumenat:

Kiko i Carmen o zmianach w Kościele

liturgia

mechanizmy ekspansji neokatechumenatu

repozytorium cytatów i odsyłaczy

sól Kiko

Żydzi o neokatechumenacie, neokatechumenat o żydach

Nowy katechizm:

kwestia pederastii

sekretarz komisji K. Schoennborn

Posoborowa hermeneutyka:

Redemptor hominis

sprawa tez ks. Rosminiego

Rewolucja liturgiczna:

diakonisy

Fatima odczytana architektonicznie na nowo

Jan Paweł II: NOM nadał liturgii większą przejrzystość

Jan Paweł II: NOM wynikiem wielkiej, bezinteresownej pracy

Paweł VI na zakończenie Vaticanum II

Paweł VI o “reformie”

– relacja abp Lefebvre o spotkaniu z Pawłem VI

NOM w Polsce – przykładowe zestawienie praktyki

w Polsce

Wikileaks, żydzi i Watykan Benedykta XVI

Stosunek do judaizmu talmudycznego

Bp Ryś i Holokaust

Bp Ryś o zmianie świadomości w 50 lat

Dlaczego Karmel w Oświęcimiu musiał zniknąć

Dokument z 2015 o stosunkach z judaizmem

Hasło: Jezus był Żydem

Izrael Zoller – postać niewygodna

Jan Paweł II: kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm

Jan Paweł II: o dialogu z judaizmem

Jan Paweł II: o przyszłości bez antyjudaizmu

Jan Paweł II: przemówienie do polskich żydów (1987)

Konwertyta żydowski o problemie żydowskim

List KEP z roku 1990

List KEP o judaizmie z roku 2000

List KEP z okazji 50-lecia Nostra Aetate

Teologia niezastąpienia

S. Dziwisz o dialogu z judaizmem

Zwierzenia “eksperta”

Żydzi i Sobór Watykański I

Żydzi i Sobór Watykański II: część I / część II / część III / część IV / część V /

Stosunek do organizacji masońskich i paramasońskich

list bp Pieronka na założycielskie spotkanie klubu Rotary

V. Święci i błogosławieni

Andrzej Bobola

Antoni Padewski

Bruno z Kwerfurtu

Brygida szwedzka

Czesław Odrowąż

Eremici z Małopolski

Filip Nereusz – część 1 / część 2 / część 3 /część 4

Franciszek z Asyżu

Jacek Odrowąż

Jadwiga Andegaweńska

Jadwiga Śląska – część 1 / część 2 / część 3 / część 4 / życiorys

Jan od Krzyża – część 1 / część 2

Jan Kanty  (inne opracowanie)

Jan Sarkander

Jozafat Kuncewicz

Józef z Kupertynu

Kazimierz królewicz

Kinga

Klemens Dworzak

Maksymilian Kolbe

Melchior Grodziecki

Papież Pius V

Pięciu Braci Męczenników

Salomea

Stanisław Kostka

Stanisław ze Szczepanowa

Wacław czeski

Wojciech Sławnikowic

Advertisements