Category Archives: Święci

Św. Jan Bosko i judaizm

Fragmenty tej samej pozycji co poprzednio czyli: “IL CATTOLICO, ISTRUITO NELLA SUA RELIGIONE, TRATTENIMENTI di un Padre di Famiglia co’ suoi Figliuoli, secondo I bisogni del tempo” z roku 1853 S. Mówiłeś do nas wiele razy o religii żydowskiej, na … Continue reading

Posted in Święci | Leave a comment

Św. Jan Bosko i islam

fragment z książki “Katolik pouczony o swojej religii. Rozmowy między Ojcem rodziny i synami, w związku z potrzebami dnia dzisiejszego” Turyn 1853 Ojciec: Przed rozmową z tobą o religiach, które w pewnym momencie oddzieliły się od Kościoła rzymskokatolickiego, chcę zwrócić … Continue reading

Posted in Święci | Leave a comment

Wielki Post z Leonem Wielkim (1)

Sermo XXXIX “W dawnych dniach, kiedy to naród hebrajski i wszystkie plemiona Izraela były prześladowane za swe gorszące grzechy przez ciężką tyranię filystyńską, aby mogli pokonać swych wrogów, jak głosi święta historia, odzyskiwali swe władze umysłu i ciała dzięki postowi. … Continue reading

Posted in Magisterium, Patrystyka, Święci | Tagged , , , | Leave a comment

Św. Justyn Męczennik: Dialog z Tryfonem (2)

94. „Mówią mi bowiem, czyż to nie Bóg rozkazał Mojżeszowi, aby nie czyniono żadnego obrazu ani wyobrażenia czegokolwiek, co znajduje się na niebie wysoko, albo na ziemi, a jednak, kto sprawił, że Mojżesz sporządził miedzianego węża na pustyni i umieścił … Continue reading

Posted in Patrystyka, Święci | Tagged , , , | Leave a comment

Św. Hilary z Poitiers: Przeciw Auksencjuszowi mediolańskiemu

fragmenty “Umiłowanym braciom, pozostającym w wierze Ojców i nienawidzącym herezji ariańskiej, biskupom i wszystkim wspólnotom, wasz brat i sługa Hilary śle wieczyste pozdrowienia w Panu. 1. Zaiste pojęcie pokoju przyciąga, zaś myśl o jedności jest piękna. Jednakże któż może wątpić, … Continue reading

Posted in herezje, Patrystyka, Święci | Leave a comment

Leon Wielki o herezjach

“(…) Nie ulega wątpliwości, że nasz nieprzyjaciel, który jest tak gorliwy i tak umiejętny w krzywdzeniu nas, nie śpi, gotując żądła nienawiści, tak że pod fałszywym przykryciem chrześcijańskiego imienia może znieprawiać tych, których nie pozwolono mu zaatakować otwartymi i krwawymi … Continue reading

Posted in herezje, Magisterium, Patrystyka, Święci | Leave a comment

Św. Ireneusz z Lyonu: Wykład nauki apostolskiej

fragmenty: “34. I dlatego Słowo mówi za pośrednictwem proroka Izajasza zapowiadając rzeczy przyszłe dla ich spełnienia – po to są prorocy, by zapowiadali rzeczy przyszłe – mówi więc przez niego Słowo tak: ja się nie sprzeciwiam i nie przeciwstawiam, grzbiet … Continue reading

Posted in herezje, Patrystyka, Święci | Leave a comment