Category Archives: Rewolucja SW II

Teologia niezastąpienia aka teologia po Oświęcimiu – etapy rozwoju

Stanisław Gądecki: przedmowa do książeczki “Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach”, 1998, fragmenty: “Dialog w odniesieniu do relacji między chrześcijanami a żydami oznacza najpierw odejście od formy dysput teologicznych, które w dużej mierze określaly dotychczasowe wzajemne odniesienia członków obu tych … Continue reading

Posted in Rewolucja SW II | Leave a comment

Droga do Lund: synod plenarny z 1991 roku

“Kościół katolicki w Polsce na drodze ekumenizmu” – dokument z synodu plenarnego (1991) – fragmenty (podkr. własne) “1. (…) Jedność jest podstawowym wymiarem i pierwszoplanową cechą Kościoła Chrystusowego. Kościół ten trwa (subsistit) w Kościele katolickim (KK 8). Z jedności i … Continue reading

Posted in Rewolucja SW II | Leave a comment

Droga do Lund: wytyczne “ekumeniczne” KEPu

Dokument KEP “Wytyczne programowe w sprawne ekumenicznej formacji w seminariach duchownych i fakultetach teologicznych w Polsce” – wybrane fragmenty (podkr. wł.) “Sobór Watykański II, omawiając przygotowanie alumnów do służby kapłańskiej, podkreślił potrzebę formacji ekumenicznej (…) Całej formacji duchownej i doktrynalnej … Continue reading

Posted in Rewolucja SW II | Leave a comment

Propozycje o. Salija

z książeczki “Pytania nieobojętne” czyli dlaczego dziś lepiej dominikanów o kwestie związane z wiarą nie pytać o tym gdzie szukać heretyków “Głównie pod wpływem Soboru przestaliśmy innych chrześcijan (zwłaszcza protestantów, bo prawosławni zawsze byli nam bez porównania bliżsi) nazywać heretykami. … Continue reading

Posted in Rewolucja SW II | Leave a comment

Jan Paweł II: NOM wynikiem wielkiej i bezinteresownej pracy

Wyjątki z dwóch dokumentów LIST APOSTOLSKI VICESIMUS QUINTUS ANNUS “(…) Konstytucja bowiem była pierwszym owocem Soboru, którego pragnął Jan XXIII dla odnowy Kościoła; przygotował ją szeroko rozwinięty ruch liturgiczny i pastoralny; stała się zwiastunem nadziei dla życia Kościoła i jego … Continue reading

Posted in Rewolucja SW II | Leave a comment

Jan Paweł II: o przyszłości bez antyjudaizmu

Wielebni Rabini! Z głębokim szacunkiem składam wam dziś tę wizytę i dziękuję za przyjęcie mnie w Hechal Shlomo. Mam nadzieję — i o to się modlę — że nasze spotkanie, mające naprawdę wyjątkowe znaczenie, doprowadzi do zacieśnienia kontaktów między chrześcijanami … Continue reading

Posted in Rewolucja SW II | Leave a comment

Testament Jana Pawła II

“(…) Pragnę raz jeszcze wyrazić wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar Soboru Watykańskiego II, którego wraz z całym Kościołem – a w szczególności z całym Episkopatem – czuję się dłużnikiem. Jestem przekonany, że długo jeszcze dane będzie nowym pokoleniom czerpać … Continue reading

Posted in Rewolucja SW II | Leave a comment