Category Archives: Patrystyka

Idź i nie grzesz więcej

J 8, 7-11 A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: “Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden … Continue reading

Posted in Magisterium, Patrystyka | Leave a comment

Okres Męki Pańskiej z Leonem Wielkim (3)

Sermo LXII “(…) Wśród wszystkich dzieł Bożych, które przykuwają zdumione rozmyślania człowieka, cóż zachwyca i zadziwia bardziej spojrzenie naszego umysłu niż Męka Zbawiciela? Zastanówmy się na ile możemy nad wszechmocą Tego, który jest jednej i równej substancji z Ojcem, nad … Continue reading

Posted in Patrystyka | Leave a comment

Okres Męki Pańskiej z Leonem Wielkim (4)

Sermo LXVII / Sermo LXVIII (…) Wszystkie zatem rzeczy, których żydowska bezbożność dopuściła się przeciw Panu Majestatu, zostały przepowiedziane na długo przedtem, zaś język proroków troszczy nie tyle o rzeczy przyszłe, lecz raczej rzeczy minione, cóż zatem zostało nam objawione, … Continue reading

Posted in Patrystyka | Leave a comment

Listy papieża Leona – fragmenty

List LXXX – do biskupa Konstantynopola Anatoliusa “Radujemy się w Panu i chlubimy z daru Jego Łaski – Tego, który ukazał ciebie jako naśladowcę nauczania Ewangelii, jak dowiedzieliśmy się z twego listu, najmilszy, oraz z relacji naszych braci posłanych do … Continue reading

Posted in herezje, Magisterium, Patrystyka, Święci | Leave a comment

Narodzenie Pańskie z Leonem Wielkim (6)

Sermo XXVII “(…) Kiedy zatem próbujemy zrozumieć tajemnicę narodzenia Chrystusa, przez które narodził się On z matki Dziewicy, niech wszelkie zasłony ziemskiego rozumowania zostaną odsunięte, zaś dym światowej mądrości rozproszy się przed oczyma oświeconej wiary. Albowiem autorytet, w którym pokładamy … Continue reading

Posted in Magisterium, Patrystyka | Leave a comment

Narodzenie Pańskie z Leonem Wielkim (5)

Sermo XXVI “(…) Albowiem dziś Stwórca świata narodził się z łona Dziewicy, a Ten, który uczynił wszystkie natury, stał się Synem tej, którą stworzył. Dziś Słowo Boże pojawiło się okryte w ciało, zaś to co nie było nigdy widzialne dla … Continue reading

Posted in Magisterium, Patrystyka | Leave a comment

Narodzenie Pańskie z Leonem Wielkim (4)

fragment Sermo XXIV: “(…) W Chrystusie samo Miłosierdzie zstąpiło do grzeszników, sama Prawda, do tych, którzy błądzą, samo Życie do tych, którzy są martwi. I tak Słowo, które jest współwieczne i współistotne Ojcu, mogło przyjąć naszą uniżoną naturę do unii … Continue reading

Posted in Magisterium, Patrystyka | Leave a comment