Category Archives: Patrystyka

Wielki Post z Leonem Wielkim (4)

Sermo XLIX <<(…) Istnieje pułapka w pełni bogactwa i pułapka w matni ubóstwa. Jedno wznosi nas w pysze, drugie skłania nas do narzekania. Zdrowie stanowi próbę, próbę stanowi choroba, jeśli tylko jeden hołubi beztroskę, a drugi smutek. Jest potrzask w … Continue reading

Posted in Magisterium, Patrystyka | Leave a comment

Wielki Post z Leonem Wielkim (3)

Sermo XLVI “(…) Ponieważ właściwa praktyka abstynencji jest pożądana nie tylko jeśli chodzi o umartwienie ciała, ale i oczyszczenie umysłu, pragniemy by wasze zachowywanie [postu] było tak całkowite, że, tak jak odcięliście się od przyjemności, które należą do pożądliwości ciała, … Continue reading

Posted in Magisterium, Patrystyka | Leave a comment

Wielki Post z Leonem Wielkim (2)

Sermo XLII “(…) Nie wątpcie jednak najmilsi, że diabeł, który jest przeciwnikiem wszelkich cnót, zazdrości owym dobrym pragnieniom, ku którym, jak ufamy, się kierujecie, i że w tym celu zbroi się w siłę swej złośliwości, aby wasza pobożność wpadła w … Continue reading

Posted in Magisterium, Patrystyka | Leave a comment

Okres Męki Pańskiej z Leonem Wielkim (2)

Sermo LVIII (…) Podejmując jeszcze raz, najmilsi, rozważanie ewangelicznej opowieści o Męce Pańskiej, rozumiemy że częścią Bożego planu było to, że bluźnierczy zwierzchnicy żydowscy i bezbożni kapłani, którzy częstokroć szukali okazji by zwrócić swą wściekłość przeciw Chrystusowi, otrzymali możliwość dania … Continue reading

Posted in Magisterium, Patrystyka | Leave a comment

Okres Męki Pańskiej z Leonem Wielkim (1)

Sermo LIV “(…) Wszystkie te szyderstwa i obelgi, wszystkie prześladowania i bóle, które szaleństwo niegodziwych dokonało wobec Pana, nie były cierpiane z konieczności, lecz przyjęte z wolnej woli: “albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10). … Continue reading

Posted in Magisterium, Patrystyka | Leave a comment

Wielki Post z Leonem Wielkim (1)

Sermo XXXIX “W dawnych dniach, kiedy to naród hebrajski i wszystkie plemiona Izraela były prześladowane za swe gorszące grzechy przez ciężką tyranię filystyńską, aby mogli pokonać swych wrogów, jak głosi święta historia, odzyskiwali swe władze umysłu i ciała dzięki postowi. … Continue reading

Posted in Magisterium, Patrystyka, Święci | Tagged , , , | Leave a comment

Św. Justyn Męczennik: Dialog z Tryfonem (2)

94. „Mówią mi bowiem, czyż to nie Bóg rozkazał Mojżeszowi, aby nie czyniono żadnego obrazu ani wyobrażenia czegokolwiek, co znajduje się na niebie wysoko, albo na ziemi, a jednak, kto sprawił, że Mojżesz sporządził miedzianego węża na pustyni i umieścił … Continue reading

Posted in Patrystyka, Święci | Tagged , , , | Leave a comment