Category Archives: Magisterium

Idź i nie grzesz więcej

J 8, 7-11 A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: “Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden … Continue reading

Posted in Magisterium, Patrystyka | Leave a comment

Listy papieża Leona – fragmenty

List LXXX – do biskupa Konstantynopola Anatoliusa “Radujemy się w Panu i chlubimy z daru Jego Łaski – Tego, który ukazał ciebie jako naśladowcę nauczania Ewangelii, jak dowiedzieliśmy się z twego listu, najmilszy, oraz z relacji naszych braci posłanych do … Continue reading

Posted in herezje, Magisterium, Patrystyka, Święci | Leave a comment

Narodzenie Pańskie z Leonem Wielkim (6)

Sermo XXVII “(…) Kiedy zatem próbujemy zrozumieć tajemnicę narodzenia Chrystusa, przez które narodził się On z matki Dziewicy, niech wszelkie zasłony ziemskiego rozumowania zostaną odsunięte, zaś dym światowej mądrości rozproszy się przed oczyma oświeconej wiary. Albowiem autorytet, w którym pokładamy … Continue reading

Posted in Magisterium, Patrystyka | Leave a comment

Narodzenie Pańskie z Leonem Wielkim (5)

Sermo XXVI “(…) Albowiem dziś Stwórca świata narodził się z łona Dziewicy, a Ten, który uczynił wszystkie natury, stał się Synem tej, którą stworzył. Dziś Słowo Boże pojawiło się okryte w ciało, zaś to co nie było nigdy widzialne dla … Continue reading

Posted in Magisterium, Patrystyka | Leave a comment

Narodzenie Pańskie z Leonem Wielkim (4)

fragment Sermo XXIV: “(…) W Chrystusie samo Miłosierdzie zstąpiło do grzeszników, sama Prawda, do tych, którzy błądzą, samo Życie do tych, którzy są martwi. I tak Słowo, które jest współwieczne i współistotne Ojcu, mogło przyjąć naszą uniżoną naturę do unii … Continue reading

Posted in Magisterium, Patrystyka | Leave a comment

Narodzenie Pańskie z Leonem Wielkim (3)

Sermo XXIII “(…) I tak Bóg, Syn Boży, równy Ojcu i posiadający z Ojcem tę samą naturę, Stwórca i Pan wszechświata, który jest wszechobecny i absolutnie wykracza poza wszystkie rzeczy, we właściwym momencie czasu, który biegnie wyłącznie z Jego własnego … Continue reading

Posted in Magisterium, Patrystyka | Leave a comment

Narodzenie Pańskie z Leonem Wielkim (2)

Sermo XXII “(…) Zatem w pełnej i doskonałej naturze prawdziwego człowieka narodził się prawdziwy Bóg, zachowując pełnię tego co było Jego własne i pełnię tego co było nasze. A przez “nasze” rozumiemy to co Stwórca od początku w nas uformował … Continue reading

Posted in Magisterium, Patrystyka | Leave a comment