Category Archives: Historia Kościoła

Bp J. Pelczar: Pius IX i Jego Pontyfikat (21)

Część XXI – O charakterze Piusa IX Dowcip Piusa IX był miły i swobodny, mieszczący zwykle głębszą naukę, a czasem zaprawiony trafną ironią. Raz np. po dano mu własną jego fotografię, ale bardzo nieudaną, prosząc, by pod nią napisał słów … Continue reading

Posted in Historia Kościoła | Leave a comment

Bp J. Pelczar: Pius IX i Jego Pontyfikat (20)

Część XX – Przeciw błędom i duchowi czasu (…) Niełatwa też sprawa z tym ludem, który wbrew wierze dziewiętnastu wieków nie chce ukorzyć się przed Ukrzyżowanym, chociaż sam świadectwo o Nim daje ; a rozproszony po świecie i pozbawiony ołtarzy, ofiary … Continue reading

Posted in Historia Kościoła | Leave a comment

Bp J. Pelczar: Pius IX i Jego Pontyfikat (19)

Część XIX – Kościół cały czas prześladowany W Austrii (…) mnożyły się odstępstwa od wiary, bezwyznaniowe śluby i pogrzeby, potworne oszustwa, bezwstydy i samobójstwa, bo materializm, czyli szał wzbogacenia się i używania, rugował zaciekle religię krzyża, a natomiast wprowadzał cześć … Continue reading

Posted in Historia Kościoła | Leave a comment

Bp J. Pelczar: Pius IX i Jego Pontyfikat (18)

Część XVIII – Walka o kulturę w zaborze pruskim. Polacy w Rzymie Srogim też było prześladowanie w W. Księstwie Poznańskim, co snadź Bóg sam tak zrządził, aby duchowieństwo polskie największą miało w tej walce zasługę i obcej braci mogło za … Continue reading

Posted in Historia Kościoła | Leave a comment

Bp J. Pelczar: Pius IX i Jego Pontyfikat (17)

Część XVII – W Kraju Przywiślańskim Z niepohamowaną zaciekłością gnębił rząd rosyjski Kościół i naród polski, chcąc osiągnąć pożądaną wielce jedność religijną i plemienną; w tym zaś dziele zniszczenia miał na usługi chciwe krwi i łupu wojsko czynowników, ciemne a … Continue reading

Posted in Historia Kościoła | Leave a comment

Bp J. Pelczar: Pius IX i Jego Pontyfikat (16)

Część XVI – Masoneria, Komuna i Kulturkampf W latach 1870 i 1871 odbył się sąd Boży nad Napoleonem III i nad Francją. Po klęsce sedańskiej lud paryski ogłosił 4 września rzeczpospolitą na której czele stanął rząd „obrony narodowej” (gouvernement de … Continue reading

Posted in Historia Kościoła | Leave a comment

Bp J. Pelczar: Pius IX i Jego Pontyfikat (15)

Część XV – Rzym okupowany Nie dosyć było rewolucji, że na Kapitolu zatknęła swój sztandar; — pokusiła się ona teraz o zniszczenie papiestwa i religii. „Chcemy Rzymu na stolicę królestwa — wyrzekł parę lat przedtem deputowany De Boni w parlamencie … Continue reading

Posted in Historia Kościoła | Leave a comment