Category Archives: Historia Kościoła

Kontekst fatimski (5)

“Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 roku w kaplicy z naszym Panem i rozmawiając z Nim o czwartym i piątym pytaniu, poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie mylę, zostało mi objawione, co … Continue reading

Posted in Fatima, herezje, Historia Kościoła, Rewolucja SW II | Leave a comment

Kontekst fatimski (4)

(…) Wojna się skończy. Ale jeżeli się nie przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukarze świat … Continue reading

Posted in Fatima, Historia Kościoła, Rewolucja SW II | Leave a comment

Quo primum tempore a późniejsi papieże

Klemens VIII i Cum Sanctissimum – 1604 (…) Szczęśliwej pamięci Papież Pius V podjął, w zgodności z dekretem Soboru Trydenckiego działanie, aby przywieść Mszał Rzymski do zgodności z dawnym i czystszym wzorem oraz opublikować go w Rzymie. Choć bardzo poważnie … Continue reading

Posted in Historia Kościoła | Leave a comment

Bp J. Pelczar: Pius IX i Jego Pontyfikat (21)

Część XXI – O charakterze Piusa IX Dowcip Piusa IX był miły i swobodny, mieszczący zwykle głębszą naukę, a czasem zaprawiony trafną ironią. Raz np. po dano mu własną jego fotografię, ale bardzo nieudaną, prosząc, by pod nią napisał słów … Continue reading

Posted in Historia Kościoła | Leave a comment

Bp J. Pelczar: Pius IX i Jego Pontyfikat (20)

Część XX – Przeciw błędom i duchowi czasu (…) Niełatwa też sprawa z tym ludem, który wbrew wierze dziewiętnastu wieków nie chce ukorzyć się przed Ukrzyżowanym, chociaż sam świadectwo o Nim daje ; a rozproszony po świecie i pozbawiony ołtarzy, ofiary … Continue reading

Posted in Historia Kościoła | Leave a comment

Bp J. Pelczar: Pius IX i Jego Pontyfikat (19)

Część XIX – Kościół cały czas prześladowany W Austrii (…) mnożyły się odstępstwa od wiary, bezwyznaniowe śluby i pogrzeby, potworne oszustwa, bezwstydy i samobójstwa, bo materializm, czyli szał wzbogacenia się i używania, rugował zaciekle religię krzyża, a natomiast wprowadzał cześć … Continue reading

Posted in Historia Kościoła | Leave a comment

Bp J. Pelczar: Pius IX i Jego Pontyfikat (18)

Część XVIII – Walka o kulturę w zaborze pruskim. Polacy w Rzymie Srogim też było prześladowanie w W. Księstwie Poznańskim, co snadź Bóg sam tak zrządził, aby duchowieństwo polskie największą miało w tej walce zasługę i obcej braci mogło za … Continue reading

Posted in Historia Kościoła | Leave a comment