Category Archives: herezje

Don Pietro Leone: Kościół i Asmodeusz (3)

Najnowsze nauczanie Kościoła dotyczące małżeństwa przed papieżem Franciszkiem – c.d. 2. Grzech śmiertelny i Komunia święta Doktryna Tradycyjna Kościół zawsze ostrzegał wiernych przed przyjmowaniem Komunii świętej w stanie grzechu ciężkiego. W liturgii Wielkiego Czwartku i święta Bożego Ciała, Kościół w … Continue reading

Posted in herezje, Rewolucja SW II | 1 Comment

Don Pietro Leone: Kościół i Asmodeusz (2)

“NAJNOWSZE NAUCZANIE KOŚCIOŁA W SPRAWIE MAŁŻEŃSTWA PRZED PAPIEŻEM FRANCISZKIEM Od początku swej historii Kościół nauczał i praktykował życie w ascezie. W rzeczywistości jest to jedna z cech, które go odróżniają od Świata i zaiste potwierdzają autentyczność jego Wiary. Albowiem jak … Continue reading

Posted in herezje, Rewolucja SW II | Leave a comment

Don Pietro Leone: Kościół i Asmodeusz (1)

A spiritu fornicationis, libera nos Domine (Litania do Wszystkich Świętych) Siostra Łucja z Fatimy napisała do kard. Caffary, że ostateczne starcie między diabłem a Kościołem rozegra się na polu rodziny i małżeństwa. Trzeźwy ogląd najnowszej historii Kościoła daje nam pewność … Continue reading

Posted in herezje, Rewolucja SW II | Leave a comment

Rosja rozprzestrzeni swoje błędy – przyczynek do dyskusji (2)

Mikołaj Bierdiajew czyli piekło będzie puste “Pani Nasza pokazała nam morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi; widzieliśmy zanurzone w tym morzu demony i dusze niczym przezroczyste, płonące węgle, czarne lub brunatne, mające ludzką postać, pływające w pożarze, … Continue reading

Posted in Fatima, herezje | Leave a comment

Rosja rozprzestrzeni swoje błędy – przyczynek do dyskusji (1)

“W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary. etc.” (z zapisków Łucji dos Santos) Szaweł Dawid Alinski czyli Kościół uwolniony od dogmatów Szaweł Dawid Alinski urodził się w roku 1909, w Chicago, w rodzinie żydowskich imigrantów z Rosji, ortodoksyjnych w swoim … Continue reading

Posted in Fatima, herezje | Leave a comment

Św. Hilary z Poitiers: Przeciw Auksencjuszowi mediolańskiemu

fragmenty “Umiłowanym braciom, pozostającym w wierze Ojców i nienawidzącym herezji ariańskiej, biskupom i wszystkim wspólnotom, wasz brat i sługa Hilary śle wieczyste pozdrowienia w Panu. 1. Zaiste pojęcie pokoju przyciąga, zaś myśl o jedności jest piękna. Jednakże któż może wątpić, … Continue reading

Posted in herezje, Patrystyka, Święci | Leave a comment

Leon Wielki o herezjach

“(…) Nie ulega wątpliwości, że nasz nieprzyjaciel, który jest tak gorliwy i tak umiejętny w krzywdzeniu nas, nie śpi, gotując żądła nienawiści, tak że pod fałszywym przykryciem chrześcijańskiego imienia może znieprawiać tych, których nie pozwolono mu zaatakować otwartymi i krwawymi … Continue reading

Posted in herezje, Magisterium, Patrystyka, Święci | Leave a comment