Author Archives: nondraco

Okres Męki Pańskiej z Leonem Wielkim (3)

Sermo LXII “(…) Wśród wszystkich dzieł Bożych, które przykuwają zdumione rozmyślania człowieka, cóż zachwyca i zadziwia bardziej spojrzenie naszego umysłu niż Męka Zbawiciela? Zastanówmy się na ile możemy nad wszechmocą Tego, który jest jednej i równej substancji z Ojcem, nad … Continue reading

Posted in Patrystyka | Leave a comment

Okres Męki Pańskiej z Leonem Wielkim (4)

Sermo LXVII / Sermo LXVIII (…) Wszystkie zatem rzeczy, których żydowska bezbożność dopuściła się przeciw Panu Majestatu, zostały przepowiedziane na długo przedtem, zaś język proroków troszczy nie tyle o rzeczy przyszłe, lecz raczej rzeczy minione, cóż zatem zostało nam objawione, … Continue reading

Posted in Patrystyka | Leave a comment

Bp J. Pelczar: Pius IX i Jego Pontyfikat (21)

Część XXI – O charakterze Piusa IX Dowcip Piusa IX był miły i swobodny, mieszczący zwykle głębszą naukę, a czasem zaprawiony trafną ironią. Raz np. po dano mu własną jego fotografię, ale bardzo nieudaną, prosząc, by pod nią napisał słów … Continue reading

Posted in Historia Kościoła | Leave a comment

Bp J. Pelczar: Pius IX i Jego Pontyfikat (20)

Część XX – Przeciw błędom i duchowi czasu (…) Niełatwa też sprawa z tym ludem, który wbrew wierze dziewiętnastu wieków nie chce ukorzyć się przed Ukrzyżowanym, chociaż sam świadectwo o Nim daje ; a rozproszony po świecie i pozbawiony ołtarzy, ofiary … Continue reading

Posted in Historia Kościoła | Leave a comment

Bp J. Pelczar: Pius IX i Jego Pontyfikat (19)

Część XIX – Kościół cały czas prześladowany W Austrii (…) mnożyły się odstępstwa od wiary, bezwyznaniowe śluby i pogrzeby, potworne oszustwa, bezwstydy i samobójstwa, bo materializm, czyli szał wzbogacenia się i używania, rugował zaciekle religię krzyża, a natomiast wprowadzał cześć … Continue reading

Posted in Historia Kościoła | Leave a comment

Bp J. Pelczar: Pius IX i Jego Pontyfikat (18)

Część XVIII – Walka o kulturę w zaborze pruskim. Polacy w Rzymie Srogim też było prześladowanie w W. Księstwie Poznańskim, co snadź Bóg sam tak zrządził, aby duchowieństwo polskie największą miało w tej walce zasługę i obcej braci mogło za … Continue reading

Posted in Historia Kościoła | Leave a comment

Bp J. Pelczar: Pius IX i Jego Pontyfikat (17)

Część XVII – W Kraju Przywiślańskim Z niepohamowaną zaciekłością gnębił rząd rosyjski Kościół i naród polski, chcąc osiągnąć pożądaną wielce jedność religijną i plemienną; w tym zaś dziele zniszczenia miał na usługi chciwe krwi i łupu wojsko czynowników, ciemne a … Continue reading

Posted in Historia Kościoła | Leave a comment