Author Archives: nondraco

O. Stanisław Papczyński MIC o dobrym imieniu Polaka, potrzebie męstwa i herezji

“Bo czyż można jeszcze bardziej sprzeniewierzyć się dobremu imieniu Polaka, polskiej pobożności, polskiemu umiłowaniu religii niż wtedy, kiedy z powodu obowiązujących praw waszej wolności [szlacheckiej], wolność prawowitej wiary na całej Rusi nie tylko jest ograniczana, ale wręcz unicestwiana? (…) Godzicie … Continue reading

Posted in herezje, Inne | Leave a comment

Teologia niezastąpienia aka teologia po Oświęcimiu – etapy rozwoju

Stanisław Gądecki: przedmowa do książeczki “Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach”, 1998, fragmenty: “Dialog w odniesieniu do relacji między chrześcijanami a żydami oznacza najpierw odejście od formy dysput teologicznych, które w dużej mierze określaly dotychczasowe wzajemne odniesienia członków obu tych … Continue reading

Posted in Rewolucja SW II | Leave a comment

Listy papieża Leona – fragmenty

List LXXX – do biskupa Konstantynopola Anatoliusa “Radujemy się w Panu i chlubimy z daru Jego Łaski – Tego, który ukazał ciebie jako naśladowcę nauczania Ewangelii, jak dowiedzieliśmy się z twego listu, najmilszy, oraz z relacji naszych braci posłanych do … Continue reading

Posted in herezje, Magisterium, Patrystyka, Święci | Leave a comment

Droga do Lund: synod plenarny z 1991 roku

“Kościół katolicki w Polsce na drodze ekumenizmu” – dokument z synodu plenarnego (1991) – fragmenty (podkr. własne) “1. (…) Jedność jest podstawowym wymiarem i pierwszoplanową cechą Kościoła Chrystusowego. Kościół ten trwa (subsistit) w Kościele katolickim (KK 8). Z jedności i … Continue reading

Posted in Rewolucja SW II | Leave a comment

Droga do Lund: wytyczne “ekumeniczne” KEPu

Dokument KEP “Wytyczne programowe w sprawne ekumenicznej formacji w seminariach duchownych i fakultetach teologicznych w Polsce” – wybrane fragmenty (podkr. wł.) “Sobór Watykański II, omawiając przygotowanie alumnów do służby kapłańskiej, podkreślił potrzebę formacji ekumenicznej (…) Całej formacji duchownej i doktrynalnej … Continue reading

Posted in Rewolucja SW II | Leave a comment

Propozycje o. Salija

z książeczki “Pytania nieobojętne” czyli dlaczego dziś lepiej dominikanów o kwestie związane z wiarą nie pytać o tym gdzie szukać heretyków “Głównie pod wpływem Soboru przestaliśmy innych chrześcijan (zwłaszcza protestantów, bo prawosławni zawsze byli nam bez porównania bliżsi) nazywać heretykami. … Continue reading

Posted in Rewolucja SW II | Leave a comment

Jan Paweł II: NOM wynikiem wielkiej i bezinteresownej pracy

Wyjątki z dwóch dokumentów LIST APOSTOLSKI VICESIMUS QUINTUS ANNUS “(…) Konstytucja bowiem była pierwszym owocem Soboru, którego pragnął Jan XXIII dla odnowy Kościoła; przygotował ją szeroko rozwinięty ruch liturgiczny i pastoralny; stała się zwiastunem nadziei dla życia Kościoła i jego … Continue reading

Posted in Rewolucja SW II | Leave a comment