Reformatorzy (2)

Łukasz Cranach Starszy przed “reformacją”:

Madonna pod jodłami (1510)

po “reformacji” (drzeworyty z pracowni Cranacha w: Abbildung des Bapstum – 1545, ze skatologicznymi wierszykami Marcina Lutra):

Rycina z podpisem: Pochodzenie i początek papieża

Papież i niemieccy chłopi: “Papież mówi: naszych wyroków choć niesprawiedliwe należy się obawiać. Odpowiedź: Przepadnij! Oto, wściekłe plemię, nasze pośladki. Oto, papo, mój piękny widok!

Rycina z podpisem: Papież odbywa sobór w Niemczech z wierszykiem Lutra: Świnio musisz zezwolić bym na tobie jechał / i bódł z obu stron / Chcesz mieć sobór / a zamiast będziesz miała moje fekalia.

Rycina z podpisem: Papież – doktor teologii i magister wiary z wierszykiem Lutra: Papież może Pismo interpretować / i sam usunąć błąd / tak jak osioł potrafi grać na dudach / sam i trafiać w nuty.

Rycina z podpisem: adoruje papieża – ziemskiego boga

więcej

Jak widać dzisiejsze internetowe pastory i ich e-skatologia sięgają do bogatych wzorców pierwocin protestantyzmu

This entry was posted in herezje, Historia Kościoła. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.