Wikileaks, Watykan i żydzi

fragmenty depesz ujawnionych przez portal wikileaks dotyczących motu proprio Summorum Pontificum i SSPX w kontekście kwestii żydowskiej

27 stycznia 2009, Tajne

(…) Decyzja papieża o przywróceniu łączności z odłamową grupą katolicką obejmującą negacjonistę Holokaustu ukazała że jego największą troską jest długofalowa religijna pomyślność Kościoła, a nie relacje Stolicy Apostolskiej z innymi suwerennymi państwami (…)
W długiej rozmowie z CDA oraz A/DCM 23 stycznia, sekretarz Komisji Stolicy Apostolskiej do spraw stosunków z żydami,ks. Norbert Hofmann opisał watykańsko- żydowskie wysiłki dialogu. Zauważył że osobliwa decyzja organizacyjna ukazuje jak ważne dla Watykanu są katolicko-żydowskie stosunki: Komisja do spraw stosunków z żydami podlega Papieskiej Radzie ds. Jedności Chrześcijańskiej a nie Papieskiej Radzie Dialogu Międzyreligijnego (która zajmuje się stosunkami z muzułmanami, hinduistamim buddystami i animistami). Według Hofmanna przywódcy żydowscy doceniają ten układ gdyż na ich korzyść działa podkreślanie szczególnej relacji jaka wiąże chrześcijaństwo z judaizmem. (…) W ostatnich latach, co zbiegło się z wyborem niemieckiego papieża Benedykta XVI (…) wysiłek mający na celu wzmocnienie tych więzi wszedł na wyższy poziom. Jak powiedział Hofmann żydzi uważają że dobre stosunki ze Stolicą Apostolską pomagają w zwalczaniu antysemityzmu oraz zapewnieniu że Szoa się nie powtórzy.
Hofmann wyraził zdanie że przywrócenie przez papieża Benedykta XVI czterech lefebrystowskich duchownych ekskomunikowanych przez papieża Jana Pawła II nie zaszkodzi długofalowo relacjom Watykanu z Żydami. Przewidział że publiczne zaprzeczenie Holokaustowi przez jednego z czwórki, biskupa Williamsona, wywoła kontrowersje i krytykę na krótką metę, lecz potem zostanie zapomniane. (…) Większość przywódców Kościoła wydaje się uważać że szkoda wynikająca z tej sprawy nie potrwa długo ani nie zaszkodzi zaplanowanej wizycie papieża w Izraelu. (…) Pomimo to inne kontrowersje nadal drażnią Żydów i innych. Wśrod nich stara modlitwa z łacińskiej Mszy katolickiej o nawrócenie żydów (…)

28 stycznia 2009, Niezastrzeżone

(…) Mocne oświadczenie papieża o Holokauście zwykle wystarczyłoby upamiętnić Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście. W kontekście obecnej kontrowersji w stosunkach watykańsko-żydowskich, jego słowa stanowią również odpowiedź dla krytyków oskarżających Stolicę Apostolską – lub samego papieża – o nieczułość, antysemityzm czy nawet sympatię dla negacjonistów Holokaustu. Zobaczymy czy te uwagi wystarczą by zadowolić tych, którzy wezwali papieża do publicznych przeprosin.
Jednakże krytycy nie mogą oczekiwać że papież odwoła decyzję przywracającą grupę biskupów obejmującą negacjonistę Holokaustu.

20 lutego 2009, Poufne

Obok innych wpadek, obecna globalna kontrowersja dotycząca zdjęcia ekskomuniki z biskupa negującego Holokaust pokazała znaczny rozdźwięk miedzy deklarowanymi przz papieża Benedykta XVI intencjami oraz sposobem w jaki jego przekaz odbiera szeroki świat. Istnieje wiele powodów tej komunikacyjnej luki: wyzwanie zarządzania hierarchiczną lecz zdecentralizowaną organizacją, słabość przywództwa na szczycie oraz niedocenianie (i nieznajomość) komunikacji w XXI wieku (…) W bieżącym roku, kierownik watykańskiego biura prasowego ks. Federico Lombardi i kardynał Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, która obejmuje relacje z żydami, dowiedzieli się dopiero po fakcie o decyzji o przywróceniu łączności ze schizmatyckimi biskupami lefebryckimi, do których należał negacjonista Holokaustu (…)
Wzrasta wewnątrz Watykanu pilna potrzeba zmiany obecnej kultury komunikacji. Nietypowa publiczna krytyka przez ks. Lombardiego i kard. Kaspera ról ich kolegów w skandalu lefebrystowskim stanowi nad wyraz silny wskaźnik wewnętrznego niepokoju (…) Za zamkniętymi drzwiami, nasze kontakty w Watykanie wydają się mówić jedynie o potrzebie lepszej wewnętrznej koordynacji decyzji oraz planowanych publicznych komunikatów. Większość przywódców Kościoła wzdraga się na myśl że mogą być postrzegani jako antysemici czy akceptujący negacjonistów Holokaustu, a jednak sają przed twardą rzeczywistością, w której faktycznie wielu ludzi w to wierzy z powodu ich słabej kultury komunikacji (…)

13 marca 2009, Poufne

(…) Od dawna planowana podróż papieża do Afryki przychodzi w dogodnym dla Watykanu momencie. Wiele osób w Kurii ma nadzieję że niekontrowersyjna podróż na kontynent, ma którym Kościół odgrywa ważną rolę, zapewniając pomoc humanitarną, medyczną i edukację pomoże polepszyć wizerunek katolicyzmu – oraz papieża jako jego przywódcy – na świecie po tygodniach kontrowersji i złej prasy wynikających z kontrowersji lefebrystowskiej (…)

20 maja 2009, Niezastrzeżone

(…) Ze swej strony wielu żydowskich nacjonalistów i ocalałych z Holokaustu twierdziło że Izrael nie powinien otwierać swych drzwi przed niemieckim papieżem, który w młodości należał do nazistowskiej młodzieżówki (…) i który ostatnio przywrócił do Kościoła katolickiego biskupa negującego Holokaust, zanim zmienił zdanie i potępił go ponownie. Rysownik popularnej gazety Yediot Aharonot przedstawił papieża patrzącego na zdjęcie nazistowskiej gawiedzi w muzeum Holokaustu Yad Vashem i komentującego: To ja! Inni niepokoili się że Izrael zachowuje się zbyt troskliwie wobec papieża i doorowadzi to wydania Watykanowi części ważnych chrześcijańskich miejsc świętych w obrębie i wokół starego miasta w Jerozolimie. (…)
11 maja, parę godzin po wylądowaniu na lotnisku Ben Guriona, papież znalazł się pod ciężkim obstrzałem za brak bardziej bezpośredniego uznania winy Niemiec i Kościoła – a w konsekwencji swojej własnej – za Holokaust podczas ceremonii składania wieńca pod pomnikiem Holokaustu w Yad Vashem.
Określając jego słowa jako nieczułe i nadmiernie abstrakcyjne, część izraelskich żydowskich komentatorów obwiniała papieża o uznanie Holokaustu bez dokonania wyraźnych przeprosin oraz nie wymienienie dokładnej liczby ofiar Holokaustu (powiedział: “miliony” zamiast “sześć milionów”). Wielu Izraelczyków zirytowało również to że papież użył słabszego zwrotu “zostało zabitych” zamiast mocniejszego “zostało zamordowanych”, określając los europejskiego żydostwa oraz nie wymienił wyraźnie “Niemców” jako sprawców. Wielu innych krytykowało go za brak wspomnienia w swoich uwagach o trwającej pladze antysemityzmu, choć uczynił to wcześniej tego dnia podczas powitalnej ceremonii na lotnisku Ben Guriona, gdzie również powiedział “sześć milionów”, przypominając ofiary Holokaustu.
Marszałek Knesetu Reuven Rivlin [obecny prezydent Izraela i niedawny gość prezydenta Dudy – przyp. tł.] podsumował społecznej nastroje kiedy następnie powiedział prasie “Nie przybyłem tu (do Yad Vashem) aby jedynie wysłuchać historycznych opisów faktu że Holokaust miał miejsce. Przybyłem jako żyd pragnący usłyszeć prośbę o przebaczenie od tych, którzy spowodowali naszą tragedię, w tym Niemców i Kościoła.”
W odpowiedzi na wyjaśnienie Watykanu że papież już wcześniej przyznawał te sprawy w innych oświadczeniach i nie należy oczekiwać by się powtarzał, rabin Dawid Rosen, ważny łącznik z Watykanem i jednym z najbardziej entuzjastycznych obrońców Watykanu w Izraelu, również wyraził rozczarowanie, mówiąc że uwagi papieża ukazują “brak uczuciowego zrozumienia potrzeby powiedzenia pewnych rzeczy w pewnych miejscach nawet jeśli już wcześniej je mówiłeś (…)

23 września 2009, Niezastrzeżone

(…) Rzecznik Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi potwierdził 15 września że rozmowy między Bractwem św. Piusa X (SSPX) a Stolicą Apostolską zostaną podjęte w październiku. Mniej więcej w tym samym czasie papież Benedykt odwiedził główną synagogę w Rzymie. Przy właściwym zarządzaniu oba te oddzielne zdarzenia mogą przynieść postęp w kierunku celu Stolicy Apostolskiej uzyskania rządów nad ultra-konserwatywnymi lefebrystami bez ponownego naruszenia katolickich stosunków z żydami. Aby to uczynić Watykan musi udowodnić że aby uzyskać jedność Kościoła nie zlekceważy zła antysemityzmu. (…)
Czy Watykan pozyska lefebrystów to głównie wewnętrzna sprawa Kościoła. Jak to uczyni już taką sprawą nie jest. Świadomi antysemickiej przeszłości Kościoła katolickiego przywódcy żydowscy obawiają się grup tradycjonalistycznych, które bardziej się troszczą o nawrócenie Żydów niż o ich ochronę. W sprawie SSPX wyzwaniem dla Watykanu jest potwierdzenie że odrzuca antysemityzm i że nie pozwoli więcej żadnej części Kościoła do niego się przyczyniać.

1 sierpnia 2007, Niezastrzeżone

List papieża Benedykta XVI z 7 lipca autoryzujący rozszerzony użytek Mszy Trydenckiej sprzed Soboru Watykańskiego II (…) miał regulować wewnętrzną sprawę kościelną. Jednakże nabrał wymiaru międzyreligijnego kiedy żydzi poskarżyli się na włączenie modlitw w rycie trydenckim na Wielki Piątek, które proszą o ich nawrócenie i przyjęcie Jezusa Chrystusa jako ich zbawiciela. (…) Współczesna potrydencka wersja rytuału Wielkiego Piątku nadal zawiera modlitwę za żydów lecz także – bardziej łaskawie – odnosi się do nich jako do pierwszego ludu jaki usłyszał słowo Boże i prosi o to by dalej “wzrastali w miłości do jego imienia i w wierności jego przymierzu.” Ta właśnie modlitwa oddaje obecne stanowisko doktrynalne Kościoła katolickiego w kwestii żydów. Jeśli ryt trydencki spowoduje zbyt wiele irytacji oczekujemy nowego zarządzenia w kwestii używania (lub nie) obraźliwych modlitw wielkopiątkowych. Kardynał Tarcisio Bertone, sekretarz stanu (drugi po papieżu) zasugerował już że język ten można zmienić.

Raport Stratfor – 17.09.2009
(…) W roku 1986 poprzednik Benedykta, Jan Paweł II dokonał pierwszej znanej wizyty współczesnego papieża w żydowskim domu modlitwy, odwiedzając rzymską Wielką Synagogę. Wcześniej, w bieżącym roku, decyzja Benedykta by zdjąć ekskomunikę z czterech ultra-tradycjonalistycznych duchownych ze zbuntowanego Bractwa Piusa X, z których jeden, jak się później okazało, jest negacjonistą Holokaustu, nadszarpnęła stosunki z żydami.
Sytuacja polepszyła się kiedy Benedykt następnie przyznał że popełniono błędy w załatwieniu sprawy biskupów buntowników, jak również z powodu jego nalegania że członkowie św. Piusa X w pełni akceptują nauczanie Watykanu o dobrych stosunkach z judaizmem.

This entry was posted in Rewolucja SW II. Bookmark the permalink.

1 Response to Wikileaks, Watykan i żydzi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.