Listy papieża Leona – fragmenty

List LXXX – do biskupa Konstantynopola Anatoliusa
“Radujemy się w Panu i chlubimy z daru Jego Łaski – Tego, który ukazał ciebie jako naśladowcę nauczania Ewangelii, jak dowiedzieliśmy się z twego listu, najmilszy, oraz z relacji naszych braci posłanych do Konstantynopola. Albowiem teraz przy zasługującej na aprobatę wierze kapłana, zasadnie możemy przyjąć że cały kościół mu powierzony nie będzie posiadał zmazy ani plamy błędu, jak mówi Apostoł: ‘poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę’ (2 Kor 11,2). Albowiem Kościół jest ową dziewicą, oblubienicą jednego męża – Chrystusa, która poświęca się aby nie zostać skażoną żadnym błędem, tak abyśmy na całym świecie posiadali jedną, całkowitą i czystą łączność. (…)”
www.newadvent.org/fathers/3604080.htm

List LXXXII – do Marcjana Augusta
“(…) Albowiem gdy Duch Boży wprowadza ład pośród chrześcijańskich władców, na świecie powstaje podwójne zaufanie, gdyż postęp w miłości i wierze czyni siłę ich ramion w obu aspektach niezwyciężonym, tak że Bóg zostaje przebłagany jednym wyznaniem [wiary], fałsz heretyków i nienawiść barbarzyńców zostają jednocześnie odrzucone (…) I choć nie wolno nam nawet o słowo odejść od nauczania Ewangelii i Apostołów ani wyrażać jakiejkolwiek opinii dotyczącej Pism Świętych innej niż te, które święci Apostołowie i Ojcowie nasi otrzymali i których nauczali, dziś, w tych dniach ostatnich wszczynane są nieuczone i bluźniercze dociekania, które już ongiś Duch Święty zmiażdżył dzięki apostołom Prawdy, skoro tylko diabeł wzniecił je w sercach tych, którzy służyli jego celom.
Jednakże największym nieszczęściem byłoby, gdyśmy, wskutek głupoty nielicznych, zostali z powrotem przywiedzeni do niebezpiecznych opinii oraz do wojny doczesnych dysput, jak gdyby spór miał się rozpocząć na nowo i trzeba było rozsądzać czy Eutyches bluźnił i czy Dioskur dopuścił się błędnego osądu (…)”
www.newadvent.org/fathers/3604082.htm

List CV – do cesarzowej Pulcherii
“Radujemy się niezmiernie z waszą Miłością że Wiara Katolicka została obroniona przed heretykami i że przywrócono pokój w całym Kościele (…) Składamy dziękczynienie Miłosiernemu Wszechmocnemu Bogu że nie pozwolił by ktoś, oprócz tych, którzy ukochali ciemność bardziej niż światło, został pozbawiony prawdy Ewangelii, tak aby dzięki usunięciu oparów błędu prawdziwa Wiara mogła zapanować na całym świecie zaś “wszelki język mógł wyznawać że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca” (Flp 1,11). Jednakże, skoro cały świat został utwierdzony w jedności Ewangelii, zaś serca wszystkich kapłanów zostały poprowadzone ku tej samej wierze, lepiej by poza tymi sprawami, dla których zwołano święty Synod i które zostały doprowadzone do należytej zgody dzięki gorliwości waszej Miłości, nie należy wprowadzać niczego, co mogłoby szkodzić tak wielkiej korzyści, zaś zgromadzenia biskupów nie należy przemieniać w okazję do niestosownego popierania nieuprawnionych pragnień (…)”
www.newadvent.org/fathers/3604105.htm

Advertisements
This entry was posted in herezje, Magisterium, Patrystyka, Święci. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s