Zwierzenia Gerharda Bauma

… znanego także jako Gregory, wydane w bieżącym roku w formie książkowej, w tym przyznanie się do relacji seksualnych z mężczyznami wywołały burzę. Gerhard Baum urodził się jako syn żydówki i protestanta. Jego ojciec w czasie I wojny światowej jako naukowiec w armii niemieckiej, przygotowywał ataki gazem trującym na froncie zachodnim. W roku 1940 został przyjęty jako żydowski uchodźca w Kanadzie. W lipcu roku 1946, w wieku 23 lat przyjął chrzest, w roku 1947 wstąpił do zakonu augustianów, a w roku 1950 został wysłany na studia teologiczne do Fryburga w Szwajcarii.

Baum pisze we wspomnianych wspomnieniach, że w 1956, gdy we Fryburgu zrobił doktorat w teologii, grupa amerykańskich studentów poprosiła go o wykłady na temat żydów i stosunku Kościoła do nich, chociaż, jak przyznaje, wcześniej się tą kwestią nie zajmował. Przygotowując się do tych wykładów przeczytał książkę rabina Julesa Isaaca “Jezus i Izrael, która “go zaszokowała”. Jak wspomina – “byłem zmieszany i załamany odkryciem antyżydowskiej narracji Kościoła i jej kulturowymi konsekwencjami. Czułem że grunt pode mną się osuwa. Mimo żydowskich korzeni mojej rodziny byłem (wcześniej) całkiem nieczuły na antyżydowską retorykę związaną z chrześcijańskim nauczaniem niemal od początku. (…) Zdecydowałem się napisać książkę, w której zdemaskuję antyżydowską narrację tradycji chrześcijańskiej i jednocześnie pokażę że sam Nowy Testament nie stanowi źródła owej wrogości.”

Napisana przez Bauma książka “Żydzi i Ewangelia” wydana w roku 1961 stanowiła rozważania nad rzekomym antysemityzmem katolickiego nauczania, na kanwie książki Isaaca. W roku 1966, już po deklaracji Nostra Aetate Soboru Watykańskiego II, kolejne wydanie książki Bauma ukazało się pod tytułem: “Czy Nowy Testament jest antysemicki?” Baum książkę Isaaca nazwał “poruszającym zapiskiem miłości, jaką Jezus żywił dla swego ludu, Żydów, oraz pogardy jaką następnie chrześcijanie do nich chowali.”

W tym samym roku 1961, w listopadzie, amerykańscy Żydzi skierowali do kardynała Augustina Bei, w związku z Soborem Watykańskim II, memorandum zawierające żądania dotyczące zmian w Kościele. Przy sporządzeniu dokumentu wykorzystano książkę Bauma. W memorandum czytamy m.in. “Wokół Triduum [Paschalnego] wyrosła potężna i bogata literatura homiletyczna i właśnie w niej antyżydowskie sentymenty i interpretacje skupiają się w najbardziej skondensowanej formie. (…)Współczesne potwierdzenie związku między liturgią Wielkiego Tygodnia a złym traktowaniem żydów znajdujemy w dziele augustianina Gregory’ego Bauma: “(…) dni Wielkiego Tygodnia były najbardziej niebezpiecznymi dniami w roku dla średniowiecznego żydostwa. Ludzie, podekscytowani liturgią opisującą zbrodnię “żydów” mogli, opuszczając Kościół, nękać i znęcać się nad żydowską ludnością. W niektórych miejscach upokarzanie żydów miało miejsce nawet w Kościele jako część obrzędu.” [G. Baum, OSA – Żydzi i Ewangelia: badając na nowo Nowy Testament, 1961] (…)” Dokument American Jewish Committee skierowany do Rzymu cytował dzieło Bauma także w dalszej części: “Nie ma wątpliwości, że ewangelia Jana często służyła jako usprawiedliwienie pogardy, którą darzony był lud żydowski, a nawet niesprawiedliwości i przemocy jakiej doświadczał. Pełne wrogości cytaty, które znajdujemy u ojców Kościoła łączące synagogi ze świątyniami szatana i czyniące każdego jednostkowego żyda współsprawcą ze złymi duchami w walce z królestwem Chrystusowym mają swój literacki początek w Ewangelii Jana… Kiedy opowie się całą historię chrześcijańskiej nienawiści wobec żydów oraz przyczynek do jej motywów wyjęty z Nowego Testamentu, można by przeprowadzić imponujący przewód w sprawie autora Czwartej Ewangelii jako ojca chrześcijańskiego antysemityzmu.”
Baum przyznaje w swoich wspomnieniach, zasłaniając się sklerozą, że wprowadzał wcześniej ludzi w błąd, iż w sprawie książki “Żydzi i Ewangelia” nie było żadnego kontaktu wówczas między nim a Julesem Isaacem w roku 1961. Tymczasem żydowski prawnik z Toronto, jak pisze Baum, “ustalił że na wiosnę 1961 wysłałem Isaacowi kopię “Żydów i Ewangelii” i że “Isaac wysłał mi list z podziękowaniami, na który odpowiedziałem 26 lipca 1961 roku, pisząc mu że “Jezus i Izrael” otworzył moje oczy i że w podjętej przeze mnie próbie oczyszczenia nauk Ewangelii ze złych bajek przeszłości , jestem jego naśladowcą” . Baum był wówczas wyznaczonym w roku 1960 przez Jana XXIII członkiem komisji przygotowawczej SWII, a, jak przyznaje, od końca lat 50-tych był również związany z protestanckim ruchem pseudoekumenicznym z Seelisbergu, również w Szwajcarii.

W sierpniu 1960 Jan XXIII spotkał się z Julesem Isaacem, w tym też roku Baum, który przebywał od roku 1959 w Kanadzie otrzymał od Jana XXIII wezwanie do Rzymu. Jak wspomina Baum, w listopadzie 1960, w Rzymie kard. Bea, który sam był zaangażowany w ruch z Seelisbergu, zapytał go czy zna kogoś kto mógłby być ekspertem na Soborze jeśli chodzi o żydów. Wg relacji Bauma – zaproponował siebie i tak został soborowym peritusem. Jak wskazuje, podczas owego pierwszego spotkania w listopadzie 1960 “Kard. Bea wbił nam do głowy wagę przekonania katolickich biskupów by zwrócili się ku ekumenizmowi.”
Podczas Soboru Watykańskiego II Baum był zaangażowany przede wszystkim w projekt manifestu ekumenistycznego czyli Unitatis redintegratio oraz w projekt Nostra Aetate. Jak wspominał w roku 2012 (por. www.lifesitenews.com/…/Witness_Rosica_…‘ )
“Byłem naprawdę zaangażowany, osobiście zaangażowany jedynie w dokument o ekumenizmie, gdyż należałem do niewielkiego komitetu pracującego nad tymi rzeczami, oraz w dokument Nostra Aetate. Byłem w to zaangażowany, to znaczy pracowaliśmy nad tymi [kwestiami] naprawdę przez lata, gdyż zmienialiśmy projekt, zmienialiśmy, był przedstawiany biskupom, był przedstawiany Soborowi, zawsze znajdowali się krytycy i doprowadziliśmy do włączenia tych kwestii, to były wspaniałe doświadczenia.” Baum pracował także w magazynie soborowym Concilium razem z takimi tuzami nowej fali modernizmu jak K. Rahner, H. Kung, Y. Congar czy Schillebeeckx.

Advertisements
This entry was posted in Rewolucja SW II and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s