R. de Mattei: Papież przemocy

Corrispondenza Romana, 03.02.2017, tłum. za: blog Rorate Coeli

W obliczu dowodów nie ma co dyskutować. Wyciągnięta do Bractwa św. Piusa X ręka jest tą samą, która wcześniej zadała ciosy Zakonowi Maltańskiemu i Franciszkanom Niepokalanej. Dzieje Zakonu Maltańskiego zakończyły się bezwarunkową kapitulacją wielkiego mistrza i powrotem do władzy Albrechta von Boeselagera wraz z silną niemiecką grupą, którą reprezentuje. Historię ową podsumował właśnie tak Riccardo Cascioli w La Nuova Bussola quotidiana: “osoba, która odpowiadała za moralne odstępstwo Zakonu została przywrócona, a ten, który próbował je zatrzymać, został odesłany do domu.” Wszystko to wydarzyło się z pełnym pogwałceniem suwerenności Zakonu, jak to wynika jednoznacznie z listu sporządzonego 25 stycznia, skierowanego do członków Suwerennego Zakonu przez Sekretarza Stanu Pietro Parolina w imieniu Ojca Świętego, w którym to liście Stolica Apostolska de facto ustanowiła w Zakonie zarząd komisaryczny. Logicznym krokiem byłoby wycofanie teraz przez ponad 100 państw, które utrzymują stosunki dyplomatyczne z Zakonem Maltańskim, swoich ambasadorów, albowiem, od momentu papieskiej interwencji, stosunki te mogą być utrzymywane bezpośrednio z Watykanem, od którego Zakon obecnie pozostaje w całkowitej zależności.

Pogarda, którą papież Franciszek okazuje wobec Prawa rozciąga się także na prawo międzynarodowe oraz prawo cywilne Włoch. Dekret wydany przez Kongregację do spraw Zgromadzeń Zakonnych, za aprobatą Papieża, żąda od ojca Stefano Marii Manellego, przełożonego Franciszkanów Niepokalanej, powstrzymania się od kontaktów z mediami oraz publicznych wystąpień, od uczestnictwa w jakichkolwiek inicjatywach lub spotkaniach, a przede wszystkim, “zwrotu, w terminie 15 dni od doręczenia niniejszego dekretu, aktywów gospodarczych, którymi zarządzają stowarzyszenia świeckie oraz wszelkich kwot, jakie pozostają do jego dyspozycji, poszczególnym instytutom”, to jest, darowania Kongregacji do spraw Zgromadzeń Zakonnych aktywów, których, jak potwierdził to Sąd Odwoławczy w Avellino, ojciec Manelli nie posiada, albowiem należą one do legalnych stowarzyszeń uznanych przez państwo włoskie. Jak wskazuje Marco Tosatti “w roku 2017, w Kościele Miłosierdzia, brakuje nam jedynie strappado (czy też sznura) oraz żelaznej maski by lista była kompletna (jeśli chodzi o narzędzia tortur)”.

Ponadto, arcybiskup Lipy na Filipinach – Ramon C. Arguelles dowiedział się o swej rezygnacji z oświadczenia wydanego przez watykańskie biuro prasowe. Powody tej decyzji są pomijane, ale możliwe do ustalenia: abp Arguelles uznał kanonicznie stowarzyszenie skupiające byłych seminarzystów Franciszkanów Niepokalanej, którzy opuścili owo zgromadzenie religijne po interwencji, aby studiować i przygotowywać się do kapłaństwa w pozycji, w pełni wolnej i niezależnej. Powyższe stanowi jednakże grzech i to uznawany za niewybaczalny.
Stąd też powstaje pytanie czy papież Franciszek nie jest papieżem przemocy, biorąc pod uwagę prawdziwe tego słowa znaczenie. Przemoc nie jest stosowaniem okrutnej siły, lecz raczej siły, która jest używana w sposób bezprawny, naruszający prawo, w celu osiągnięcia czyjegoś celu.

Pragnienie biskupa Bernarda Fellaya aby uregulować kanoniczny status Bractwa św. Piusa X poprzez umowę zawartą w taki sposób aby nic nie naruszało tożsamości jego zgromadzenia, jest z pewnością godne pochwały, jednakże powstaje pytanie: czy odpowiednim jest oddanie się pod prawny parasol Rzymu w takiej chwili, w której prawo jest ignorowane, lub, co gorsze, używane jako środek do miażdżenia tych, którzy chcą pozostać wierni katolickiej wierze i moralności?

Advertisements
This entry was posted in Jorge Mario Bergoglio, Rewolucja SW II and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s