Św. Piotr Damiani: Księga Gomory – fragmenty

“(…) Pewien obrzydliwy i potwornie bezwstydny grzech rozwinął się w naszej okolicy (…) Grzech przeciw naturze wpełza jak rak, dotykając nawet stanu osób konsekrowanych. Czasem szaleje jak żądna krwi bestia wewnątrz trzody Chrystusa z taką śmiałością, że byłoby znacznej lepiej dla wielu cierpieć pod brzemieniem świeckiego wojska niż z wolnej woli poddać się żelaznym rządom diabolicznej tyranii pod przykrywką religii, zwłaszcza jeśli towarzyszy temu zgorszenie dla innych. Albowiem Prawda mówi “ktokolwiek spowoduje zgorszenie u jednego z tych najmniejszych, lepiej byłoby dla niego, gdyby zawiesił sobie wielki kamień młyński u szyi i rzucił się w głębiny morskie”. Jeśli moc Stolicy Apostolskiej nie zainterweniuje bezzwłocznie, nie ma wątpliwości że ta niepohamowana niegodziwość nawet jeśli chciałaby zostać poskromiona, nie będzie w stanie zatrzymać się w swym pędzie na oślep. Cztery rodzaje tej zbrodniczej niegodziwości mogą zostać rozróżnione aby dać wam pogląd na całą sprawę w uporządkowany sposób: niektórzy grzeszą z samym sobą, niektórzy dopuszczają się wzajemnej masturbacji, niektórzy popełniają nierząd między udami, wreszcie następni dopuszczają się zupełnego aktu przeciw naturze. Powyższa gradacja ma taki charakter, że ostatnie z wymienionych są uznawane za bardziej poważne niż poprzedzające. Zaiste, większa pokuta jest nakładana na tych, którzy upadają z innymi niż na tych, którzy brukają jedynie siebie, zaś ci, którzy popełniają zupełny akt powinni zostać osądzeni bardziej surowo niż ci, którzy kalają się nierządem między udami. Sprawne oszustwo diabła wynajduje owe stopnie upadku w ruinę tak, że im wyższy poziom osiąga w nich nieszczęsna dusza, tym głębiej toni w czeluściach piekielnych. (…)
Uważają że jedynie ci powinni zostać zdegradowani, którzy widocznie upadli, popełniają ostateczny akt. W konsekwencji, kiedy okazuje się że ktoś popadł w tę niegodziwość z ośmioma lub nawet dziesięcioma równie plugawymi mężczyznami, widzimy że pozostaje na swoim kościelnym stanowisku. Z pewnością owa bezbożna hipokryzja nie odcina rany, lecz dodaje oliwy do ognia. Nie zapobiega goryczy tego niegodnego czynu kiedy zostaje popełniony, lecz raczej daje sposobność swobodnego jego popełniania. W rzeczywistości, lubieżny człowiek w jakimkolwiek zakonie boi się i jest bardziej przerażony tym że będzie pogardzany w oczach ludzi niż potępieniem przez najwyższego Sędziego. Dlatego woli znosić za wszelką cenę brzemię jakiejkolwiek surowej pokuty niż zostać wystawionym na ryzyko utraty swojego stanowiska. (…)
Wydaje się nam całkowicie niedorzeczne, że ci, który pozostają ciągle skażeni ropniem tej zarazy mogli być dopuszczani do święceń lub pozostać przy swojej godności jeśli już ją uzyskali, dowiedziono że jest to sprzeczne z rozumem i przeciwne dekretom kanonicznym ojców. (…) W rzeczywistości ów obrzydliwy akt nie bez słuszności uznaje się za gorszy niż wszystkie inne zbrodnie, albowiem zaprawdę czytamy, że Bóg wszechmogący zawsze rozprawiał się z tym obrzydliwym złem w jeden sposób. (…) Zniszczył dwa znane miasta Sodomę i Gomorę oraz ich okolice siarką i ogniem z nieba. Pismo poświadcza że powalił Onana, syna Judy, przedwczesną śmiercią za ten niegodziwy czyn (…) Jest również napisane w Prawie “jeśli mężczyzna pożywa z mężczyzną w taki sposób jak z kobietą, obaj uczynili zło i powinni zostać zabici, ich krew spadnie na nich.” Ponadto, święty papież Grzegorz poświadcza, że człowiek, który popadł w tę zbrodnię, której Stare Prawo zabrania pod karą śmierci, nie może otrzymać kościelnych święceń. (…)
Z powyższego jasno wywodzimy że każdy mężczyzna, który popada w grzech z mężczyzną – w ów grzech, który jak pokazaliśmy powyżej, z pewnością zostałby ukarany śmiercią w osądzie Starego Prawa – nawet jeśli płonie zapałem do śpiewania psalmów i cieszy się uznaniem za swą miłość do modlitwy i prowadzi pełne życie religijne, posiadając utrwaloną reputację, może uzyskać pełne przebaczenie za swój grzech, ale nie powinien zostać dopuszczony do kościelnych święceń. (…)”
tłum. za: tinyurl.com/hr9xozs

Advertisements
This entry was posted in Święci. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s