R. de Mattei: Nie możemy podążać za Franciszkiem

“Mówimy to z głębokim smutkiem. Wygląda na to że nowa religia pojawiła się 31 października w Lund, podczas ekumenicznego spotkania papieża Franciszka z przedstawicielami Światowej Federacji Luterańskiej. Religia, która posiada wyraźny punkt oderwania, lecz mroczny i niepokojący koniec. Hasłem, które rozbrzmiewało w katedrze w Lund była potrzeba “wspólnej drogi”, która poprowadzi katolików i luteran “od konfliktu do komunii”. Zarówno papież Franciszek, jak i pastor Marcin Junge, sekretarz Luterańskiej Federacji w swoich mowach odnieśli się do ewangelicznej przypowieści o krzewie winnym i latoroślach. Katolicy i luteranie jako “puste gałęzie” jednego drzewa, które nie wydaje owocu z powodu podziału roku 1517. Ale nikt nie wie co to za “owoce”. To co katolicy i luteranie wydają się dziś mieć wspólnego to jedynie głęboki kryzys, choć z różnych powodów.” – pisze Roberto de Mattei w “Il Tempo.”
Jak dalej wskazuje “luteranizm był jednym z głównych czynników powodujących sekularyzację zachodniego społeczeństwa i dziś znajduje się w stanie agonii”. “Awangardą owej sekularyzacji” były właśnie kraje skandynawskie, w tym Szwecja, która “dziś, po przemianie w kraj multikulturalizmu i praw homoseksualistów, jest państwem, w którym jedynie 2 procent ludności luterańskiej praktykuje swą wiarę, zaś prawie 10 % całej ludności praktykuje islam.”

Jak wskazuje dalej de Mattei z kolei “Kościół katolicki (…) znajduje się w kryzysie samozagłady, albowiem porzucił swą tradycję by przyjąć proces sekularyzacyjny współczesnego świata”. I tak “luterański ekumenizm szuka oddechu życia, zaś Kościół katolicki nie czuje w jego objęciach oddechu śmierci”.
Odwołując się do słów z Lund iż “to co nas łączy jest większe niż to co nas dzieli” de Mattei zastanawia się co w ogóle łączy katolików i luteran: “Nic, nawet Chrzest, jedyny z siedmiu sakramentów, który uznają luteranie. Albowiem, dla katolików, Chrzest w rzeczywistości usuwa grzech pierworodny, podczas gdy dla luteran nie jest w stanie go usunąć, gdyż wg nich ludzka natura jest tak radykalnie zepsuta, a grzech jest nieprzezwyciężalny.” – odpowiada de Mattei.
“Luterska formuła ‘grzesz mocno, lecz wierz jeszcze mocniej’ podsumowuje powyższe myślenie. Człowiek jest niezdolny do dobra i nie może czynić nic innego jak tylko grzeszyć i poddać się ślepo Bożemu miłosierdziu.” Jak wskazuje dalej de Mattei: luteran z katolikami dzieli również Pismo, a w zasadzie odrzucająca Tradycję luterańska dewiza “Tylko Pismo”, wprowadzająca jednocześnie “zasadę dowolnego badania Pisma, z której wypływają indywidualizm i współczesny relatywizm. Owa zasada skutkuje zaprzeczeniem roli Kościoła i papieża, którego Luter określa jako ‘apostoła szatana’ i ‘antychrysta’.”

Jak przypomina de Mattei: “Luter nienawidził szczególnie papieża i katolicką Mszę, którą pragnął zredukować do zwykłej pamiątki, zaprzeczając jej ofiarnemu charakterowi oraz przeistoczeniu chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Jednocześnie dla katolików bezkrwawe odnowienie Ofiary Chrystusa w Mszy św. jest unikalnym źródłem Boskiej łaski. Czy to są jedynie nieporozumienia i kontrowersje?” – konkluduje trafnie de Mattei.

Jak przypomina de Mattei na koniec, papież Bergoglio powiedział w Lund, wzywając do uznania błędów przeszłości, “musimy uznać z tę samą szczerością że nasz podział oddalił się od pierwotnej intuicji ludu Bożego, który w sposób naturalny dąży do trwania w jedności, a historycznie został utrwalony raczej przez ludzi władzy tego świata, niż z woli wiernych”. De Mattei pyta “kim są ci ludzie władzy? Papieże i święci, którzy od początku walczyli z luterstwem? Kościół, który przez pięć stuleci go potępiał?”
Jak podsumowuje prof. Roberto de Mattei: “Sobór Trydencki powiedział ostateczne słowo w kwestii niezgodności między wiarą katolicką a protestancką. Nie możemy podążać za papieżem Franciszkiem inną drogą.”
opr. za: http://www.corrispondenzaromana.it/lutero-in-ginoc…
Udostępnij  Lubię to  Więcej

Advertisements
This entry was posted in Jorge Mario Bergoglio, Rewolucja SW II. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s