Oświadczenie w sprawie spotkania w Lund

(źródło:Remnant, La Porte Latine)
Gdy czytaliśmy wspólną deklarację, którą papież podpisał z przedstawicielami luteran w Szwecji, 31 października, z okazji 500. rocznicy buntu Lutra przeciw Kościołowi katolickiemu, nasz smutek się pogłębił.
Nie możemy milczeć w obliczu prawdziwego skandalu, jaki stanowi owa deklaracja, w której błędy historyczne, poważne ataki na nauczanie wiary katolickiej oraz fałszywy humanizm, źródło tak wielu złych rzeczy, nakładają się na siebie.
Pod zwodniczym pretekstem miłości bliźniego oraz z powodu pragnienia sztucznej i iluzorycznej jedności, Wiara katolicka składana jest na ołtarzu owego ekumenizmu, który naraża na niebezpieczeństwo zbawienie dusz. Największe błędy oraz Prawda Naszego Pana Jezusa Chrystusa są stawiane obok siebie na równi.
Jak możemy być “głęboko wdzięczni za duchowe i teologiczne dary otrzymane poprzez Reformację”, skoro Luter okazywał diaboliczną nienawiść wobec Najwyższego Pasterza, bluźnierczą pogardę wobec Najświętszej Ofiary Mszy, jak również odrzucenie zbawiennej Łaski Pana Naszego Jezusa Chrystusa? Niszczył również doktrynę o Eucharystii, odrzucając transsubstancjację, odwracał dusze od Najświętszej Marii Panny i zaprzeczał istnieniu czyśćca.
Nie, protestantyzm nie przyniósł nic katolicyzmowi! Zniszczył jedność chrześcijańskiego świata, oddzielił całe kraje od Kościoła katolickiego, rzucił dusze w objęcia błędu, ściągając niebezpieczeństwo dla ich wiecznego zbawienia. My katolicy pragniemy by protestanci wrócili do jednej trzody Chrystusowej, którą jest Kościół katolicki i modlimy się w tej intencji. W tych dniach, kiedy wspominamy Wszystkich Świętych, zwracamy się do św. Piusa V, św. Karola Boromeusza, św. Ignacego i św. Piotra Kanozjisza, którzy w sposób heroiczny walczyli z protestancką herezją i ocalili Kościół katolicki.
Zapraszamy wiernych we Francji do modlitwy i pokuty za Najwyższego Pasterza aby Nasz Pan, którego jest Wikariuszem, zachował go od błędu i zachował w Prawdzie, której jest strażnikiem. Wzywam kapłanów dystryktu francuskiego do odprawienia Mszy przebłagalnej i Świętej Godziny przed Najświętszym Sakramentem aby prosić o przebaczenie za te skandale oraz błagać Naszego Pana o uciszenie burzy, która wstrząsa Kościołem już od ponad pięćdziesięciu lat.
Matko Boska, wspomożenie wiernych, ocal Kościół katolicki i módl się za nami!
ks. Christian Bouchacourt
Przełożony dystryktu Bractwa św. Piusa X we Francji

Advertisements
This entry was posted in Jorge Mario Bergoglio, Rewolucja SW II. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s