Monthly Archives: January 2017

Św. Justyn Męczennik: Dialog z Tryfonem (2)

94. „Mówią mi bowiem, czyż to nie Bóg rozkazał Mojżeszowi, aby nie czyniono żadnego obrazu ani wyobrażenia czegokolwiek, co znajduje się na niebie wysoko, albo na ziemi, a jednak, kto sprawił, że Mojżesz sporządził miedzianego węża na pustyni i umieścił … Continue reading

Posted in Patrystyka, Święci | Tagged , , , | Leave a comment

Św. Justyn Męczennik: Dialog z Tryfonem (1)

wybór z Dialogu z Żydem Tryfonem (ok. r. 150): “(…) 17. „Inne bowiem narody nie wyrządziły nam, ani Chrystusowi tyle zła i w takim zakresie, jak uczyniliście to wy, którzy rzeczywiście jesteście sprawcami krzywdzących uprzedzeń, kierowanych przeciwko Jedynemu Sprawiedliwemu i … Continue reading

Posted in Patrystyka | Leave a comment

Św. Hilary z Poitiers: Przeciw Auksencjuszowi mediolańskiemu

fragmenty “Umiłowanym braciom, pozostającym w wierze Ojców i nienawidzącym herezji ariańskiej, biskupom i wszystkim wspólnotom, wasz brat i sługa Hilary śle wieczyste pozdrowienia w Panu. 1. Zaiste pojęcie pokoju przyciąga, zaś myśl o jedności jest piękna. Jednakże któż może wątpić, … Continue reading

Posted in herezje, Patrystyka, Święci | Leave a comment

R. de Mattei: klęski żywiołowe mogą być karą za ludzką nieprawość

obszerne fragmenty: (…) Był kiedyś czas, gdy ludzie potrafili odczytywać wiadomości od Boga w każdym wydarzeniu, które wymykało się ich woli. Faktycznie, wszystko co się dzieje ma znaczenie, wyrażone w języku symboli. Symbole nie posiadają znaczenia konwencjonalnego, lecz stanowią najgłębsze … Continue reading

Posted in Rewolucja SW II | Leave a comment

K. Ferrara: Franciszek w Lund

I tak Franciszek zakończył swą “podróż ekumeniczną” do Lund, w Szwecji, gdzie długo oczekiwane fiasko nie wywołało nic poza ziewaniem post-chrześcijańskiej społeczności szwedzkiej. Prasa w ośmieszający sposób doniosła, że “setki” powitały Franciszka podczas jego przylotu na lotnisko. W Lund, w … Continue reading

Posted in Jorge Mario Bergoglio, Rewolucja SW II | Leave a comment

Leon Wielki o herezjach

“(…) Nie ulega wątpliwości, że nasz nieprzyjaciel, który jest tak gorliwy i tak umiejętny w krzywdzeniu nas, nie śpi, gotując żądła nienawiści, tak że pod fałszywym przykryciem chrześcijańskiego imienia może znieprawiać tych, których nie pozwolono mu zaatakować otwartymi i krwawymi … Continue reading

Posted in herezje, Magisterium, Patrystyka, Święci | Leave a comment

Św. Ireneusz z Lyonu: Wykład nauki apostolskiej

fragmenty: “34. I dlatego Słowo mówi za pośrednictwem proroka Izajasza zapowiadając rzeczy przyszłe dla ich spełnienia – po to są prorocy, by zapowiadali rzeczy przyszłe – mówi więc przez niego Słowo tak: ja się nie sprzeciwiam i nie przeciwstawiam, grzbiet … Continue reading

Posted in herezje, Patrystyka, Święci | Leave a comment