Sobór Watykański I: deklaracja o stosunku do żydów

Tak mogłaby wyglądać deklaracja Nostra Aetate, a przynajmniej jej część, gdyby skorzystano z istniejącego “gotowca”. Projekt poniższej deklaracji przygotowało dwóch kapłanów katolickich, konwertytów z judaizmu, bracia-bliźniacy Józef i Augustyn Lemann z Lyonu. Projekt zyskał poparcie ponad 500 z 766 ojców soborowych, prace nad nim wstrzymano wobec zawieszenia Soboru:

“Postulatum pro Hebraeis

Niżej podpisani Ojcowie Soboru, pokornie acz nagląco, błagalnie proszą aby Święty Ekumeniczny Sobór Watykański pochylił się aby przyjść z pomocą nieszczęsnemu ludowi izraelskiemu z w pełni ojcowską zachętą, to jest wyraził życzenie, by w końcu, wyczerpani oczekiwaniem tyleż długim co próżnym, Izraelici pospieszyli uznać Mesjasza, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, prawdziwie obiecanego Abrahamowi i zwiastowanego przez Mojżesza, w ten sposób zwieńczając i koronując religię mojżeszową, bez jej zamiany (…)
Niżej podpisani Ojcowie wyrażają bardzo wielką ufność że święty Sobór będzie miał współczucie dla Izraelitów, albowiem pozostają oni zawsze bardzo drodzy Bogu z uwagi na swych ojców oraz ponieważ to z tych ojców Chrystus urodził się według ciała (…)
Aby pospiesznie uznali Chrystusa, mówiąc: “Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!
Aby rzucili się w objęcia Błogosławionej Dziewicy Maryi, nawet teraz ich siostry według ciała, która pragnie również zostać ich matką podług łaski, tak jak jest naszą matką!”

za: R. Schoeman: Honey from the Rock: Sixteen Jews Find the Sweetness of Christ (Miód ze Skały. Szesnastu żydów odnajduje słodycz Chrystusa)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s