R. de Mattei: prawdziwe źródło podziału w Kościele

“Informacja, dezinformacja, prawdy, półprawdy i kłamstwa – wszystko wydaje się pomieszane w strategii informacyjnej Stolicy Apostolskiej. Dzieje Kościoła są pisane za pośrednictwem wywiadów, improwizowanych przemówień, artykułów na pół-oficjalnych blogach oraz medialnych pogłosek, pozostawiając szeroko otwarte pole do wszelkich możliwycg interpretacji i rodząc podejrzenie że zamęt jest zamierzony. Dwa ostatnie przykłady.
Pierwszy dotyczy dymisji Prezydenta IOR (Banku Watykańskiego) Ettore Gottiego Tedeschiego w roku 2012. W ostatniej książce Benedykta XVI “Ostatnie rozmowy” z Peterem Seewaldem, “papież emeryt” bierze na siebie odpowiedzialność za dymisję Gottiego Tedeschiego, mówiąc że istniała potrzeba “odnowienia zarządu” Banku Watykańskiego. Jednakże abp Georg Gänswein, sekretarz papieża Benedykta, oświadczył wcześniej że Benedykt XVI nie wiedział wcześniej o tej dymisji i był “zaskoczony, bardzo zaskoczony brakiem zaufania do profesora”. Andrea Tornielli, 22 października 2013 roku opisuje tę dymisję w artykule pod tytułem: Benedykt XVI był bardzo zaskoczony usunięciem Gottiego Tedeschiego. 9 września 2016 roku ten sam dziennikarz watykański, nie ukazując żadnej sprzeczności, przedstawia nową wersję pod tytułem: Ratzinger – zmiana zarządu IOR w roku 2012 to był mój pomysł. Jaka jest zatem prawda? Z pewnością ktoś kłamie i tak zamęt nadal trwa.
Druga sprawa jest jeszcze poważniejsza. 5 września 2016 roku opublikowano na stronie Infocatolica list, który papież Franciszek wysłał do biskupów z regionu Buenos Aires – w odpowiedzi na dokument Criterios básicos para la aplicación del capítulo VIII de Amoris laetitia (Podstawowe kryteria stosowania rozdziału VIII Amoris laetitia). W dokumencie tym, którego celem jest przedstawienie duchowieństwu pewnych zasad w związku z ósmym rozdziałem adhortacji, biskupi argentyńscy stwierdzają że, na podstawie Amoris
laetitia, rozwiedzeni w ponownych związkach mogą zostać dopuszczeni do sakramentu Komunii św. nawet jeśli pozostają w związku prawa cywilnego, bez zamiaru zachowywania czystości. Papież Franciszek wyraził swoją aprobatę tej propozycji, pisząc do biskupów “tekst ten jest bardzo dobry i w doskonały sposób wyjaśnia rozdział VIII Amoris laetitia. Nie istnieje inna interpretacja. I jestem pewny że dobrze zadziała.” Powyższe wywołało szybko kontrowersję, zaś papieski list w sposób tajemniczy zniknął z tej strony w taki sposób, że wielu zaczęło wątpić w jego istnienie, zanim l’ Osservatore Romano nie potwierdziło jego autentyczności.
“Nie istnieje inna interpretacja”. Stanowisko papieża Franciszka w kwestii rozwiedzionych w ponownych związkach – wyrażone wcześniej podczas powrotnego lotu z wyspy Lesbos, w tym momencie, wydaje się jednoznaczne. A jednak, skoro tak uważa, po co uciekać się do przypisu w Amoris laetitia i prywatnego listu, nie przeznaczonego do publikacji, zamiast oświadczyć to w sposób jasny i wyraźny? Być może w taki sposób sprzeczność z wiecznym Magisterium Kościoła stałaby się publiczna i formalna, podczas gdy pomysł polega na doprowadzeniu do zmiany doktryny Kościoła w sposób dwuznaczny i ukradkiem?
Wrażenie jest takie, że stajemy w obliczu manipulacji informacjami, która tworzy właśnie takie napięcia i podziały w Kościele, na jakie papież narzekał w swojej mowie w domu św. Marty w dniu 12 września: “(…) ideologiczne, teologiczne podziały, które rozdzierają Kościół. Diabeł sieje zazdrość, ambicje, idee aby dzielić! (…) Podziały sprawiają, że widzisz jak jedna strona staje przeciw drugiej. Zawsze przeciwko! Nie ma oleju, balsamu jedności”
Jednakże, podziały mają swoje źródło w podwójnym języku diabła i są pokonywane przede wszystkim przez prawdę: prawdę Wiary i moralności, ale również prawdę w języku i zachowaniu, która oznacza odrzucenie wszelkich kłamstw, fałszu i przemilczeń, zgodnie z nauczaniem Ewangelii “niech wasza mowa będzie: tak, tak – nie, nie, a wszystko co ponad to od złego pochodzi” (Mt 5, 37)”
tłum. za: rorate-caeli.blogspot.com/…/the-real-source…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s