R. de Mattei: Bazylika św. Piotra sprofanowana

Corrispondenza Romana, 11.12.2015

Obrazem, który pozostanie związany z otwarciem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, nie będzie anty-triumfalistyczna ceremonia, której przewodniczył papież Franciszek 8 grudnia rankiem, lecz pretensjonalny spektakl Fiat Lux: oświecając nasz wspólny dom, który przyniósł zamknięcie tego dnia, zalewając fasadę i kopułę bazyliki św. Piotra światłem i dźwiękiem.
Podczas tego pokazu, zaprezentowanego przez grupę Banku Światowego były wyświetlane gigantyczne wizerunki lwów, tygrysów i lampartów na bazylice, którą wzniesiono dokładnie na ruinach cyrku Nerona, gdzie krwiożercze dzikie zwierzęta ongiś pożerały chrześcijan. Z powodu gry świateł bazylika następnie wydawała się wywrócona do góry nogami, rozpuszczona i zatopiona w wodzie, podczas gdy na jej fasadzie pojawiały się ryby i żółwie morskie, niemal przywołując rozwodnienie struktur Kościoła, pozbawionych jakiegokolwiek elementu stałości.
Olbrzymia sowa i dziwne uskrzydlone świetlne stwory krążyły na kopule, podczas gdy maszerujący buddyjscy mnisi zdawali się wskazywać drogę zbawienia alternatywną do chrześcijańswa. Ani jeden symbol religijny, ani jedno odniesienie do chrześcijaństwa: Kościół oddał pole “suwerenowi naturze”.
Andrea Tornielli napisał, że nie powinniśmy być zgorszeni bowiem wielu artystów na przestrzeni stuleci, jak opisuje to historyk sztuki Sandro Barbagallo w swojej książce Zwierzęta w Sztuce Sakralnej. Bazylika św. Piotra (Watykan 2009) przedstawiało bogatą faunę u grobu św. Piotra. Jednakże, jeśli bazylika św. Piotra stanowi “święte zoo”, jak lekceważąco określa to autor wspomnianego dzieła, to nie dlatego, że zwierzęta przedstawione w bazylice zostały włączone w obręb sacrum, lecz dlatego że bazylika jest sacrum, to jest – z powodu jej transcendentalnego przeznaczenia. To jest znaczenie, które przypisano w sferze sztuki tym zwierzętom.
W rzeczywistości, w chrześcijaństwie zwierzęta nie są ubóstwiane, lecz cenione z uwagi na ich funkcję, którą jest przeznaczenie przez Boga by służyły człowiekowi. Jak wskazują psalmy “Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza” (Ps 8, 7-9). Człowiek został umieszczony przez Boga jako wierzchołek i władca stworzenia, ku któremu wszystko jest skierowane tak długo jak kieruje wszystko ku Bogu, działając jako przedstawiciel kosmosu” (Rdz 1, 26-27). “W pewnym sensie jesteśmy również końcem wszystkich rzeczy” jak stwierdza św. Tomasz (…) bowiem “Bóg stworzył wszystkie rzeczy dla człowieka” (Super Symb. Apostolorum, art. 1).
Ponadto, chrześcijański symbolizm przypisuje zwierzętom znaczenie emblematyczne. Chrześcijaństwo nie czyni przedmiotem zainteresowania wyginięcia zwierząt ani ich dobrobytu, lecz ostateczne i głębokie znaczenie ich istnienia. Lew symbolizuje siłę, zaś baranek łagodność aby przypominać nam o istnieniu różnych cnót i ideałów, które w stopniu całkowitym posiada jedynie Bóg. Na ziemi okazała hierarchia stworzeń o różnej materii, której szczytem jest człowiek, posiada swą istotę i wewnętrzną doskonałość wyrażoną w języku symboli.
Ekologizm przedstawia się jako wizja świata, która wywraca tę hierarchię do góry nogami, usuwając Boga i detronizując człowieka. Człowiek jest ustawiany na poziomie absolutnej równości z przyrodą, w relacji współzależności, nie tylko wobec zwierząt, ale również nieożywionych części środowiska, które go otacza: gór, rzek, mórz, krajobrazów, łańcuchów pokarmowych i ekosystemu.
Założeniem tej kosmologicznej wizji jest zatarcie wszelkich granic między człowiekiem a światem. Ziemia wraz ze swą biosferą tworzy [w niej] rodzaj jednorodnego, kosmicznego, geośrodowiskowego ciała. Staje się czymś więcej niż “wspólnym domem”: przedstawia boskość.
50 lat temu, kiedy zakończył się Sobór Watykański II, pojawił się dominujący temat owego historycznego okresu: wyraźny “kult człowieka”, wynikający z przyjętej przez Jacquesa Maritaina formuły “humanizmu integralnego”. Książka francuskiego filozofa pod tym tytułem pochodzi z roku 1936, ale swój największy wpływ osiągnęła, gdy jeden z jej najbardziej entuzjastycznych czytelników Giovanni Battista Montini, następnie papież Paweł VI zapragnął użyć ją jako kompasu dla swego pontyfikatu. 7 grudnia 1965 roku, w swojej homilii mszalnej, Paweł VI przypomniał, że na Soborze Watykańskim II doszło do spotkania “religii Boga, który stał się człowiekiem” z “religią (bo jest taką) człowieka, który czyni się Bogiem.”
50 lat później jesteśmy świadkami przejścia od humanizmu integralnego do ekologizmu integralnego, od Karty praw człowieka do karty praw przyrody. W XVI stuleciu humanizm odrzucił średniowieczną cywilizację chrześcijańską w imię antropocentryzmu. Próba budowy Miasta Człowieka na gruzach Miasta Boga skończyła się tragiczną klęską w XX wieku, a próby chrystianizacji antropocentryzmu pod hasłem humanizmu integralnego nie dały nic.
Religia człowieka zastępowana jest religią Ziemi: krytykowany za swoje “wypaczenia” antropocentryzm zastępowany jest nową ekocentryczną wizją. Teoria gender, która likwiduje wszelką tożsamość i wszelką istotę, zostaje włączona w tę panteistyczną i egalitariańską wizję przyszłości.
Jest to prąd radykalnie ewolucjonistyczny, który współgra w znacznym stopniu z tym Teilharda de Chardina. Bóg jest “samoświadomością” kosmosu, która rozwijając się staje się świadomością swojej własnej ewolucji. Zacytowanie Teilharda w par. 83 encykliki papieża Franciszka “Laudato si” nie jest przypadkowe, zaś filozofowie tacy jak Enrico Maria Radaelli i Arnaldo Xavier da Silveira wskazali na punkty rozbieżności z katolicką Tradycją. Co więcej, pokaz Fiat Lux był przedstawiany jako “manifest ekologizmu”, który pragnął przedstawić encyklikę Laudato si w obrazach.
Antonio Socci, w Libero, określił powyższe jako “gnostycką, neopogańską neapolitańską operetkę (org. ‘sceneggiata’ ), która miała precyzyjny przekaz ideologiczny, antychrześcijański”, zauważając że “u św. Piotra, w święto Niepokalanego Poczęcia, wybrano celebrację Matki Ziemi przed celebracją Matki Boga, aby propagować panującą ideologię – “klimatystów i ekologistów”, neopogańską i neo-maltuzjańską religię, wspieraną przez wielkie potęgi tego świata. Duchowa profanacja (zwłaszcza, że nie zapominajmy – miejsce to jest miejscem chrześcijańskiego męczeństwa)”
Alessandro Gnocchi również wyraził taki pogląd w ‘Riscossa Cristiana’ : “zatem to nie ISIS sprofanowała serce chrześcijaństwa, to nie świeccy ekstremiści ugodzili w katolickie Credo, to nie zwyczajni artyści bluźniercy, dotknięci koprolalią, znieważyli wiarę wielu chrześcijan. Nie było potrzeby środków zaradczych ani wykrywaczy metali by zatrzymać wtargnięcie wandali do cytadeli Boga: znajdowali się oni bowiem już wewnątrz murów, uruchamiając swą bombę w kolorowym przekazie na cały świat z ciepłej i komfortowej dyspozytorni.”
Fotografowie, graficy i spece od reklam, którzy stworzyli FiatLux wiedzą jakie znaczenie bazylika św. Piotra – materialny obraz Mistycznego Ciała Chrystusa, którym jest Kościół – ma dla katolików. Gra świateł, która oświeciła bazylikę ma w zamiarze symboliczne znaczenie, będąc antytezą do tego co było wyrażane przez “oświetlenie, lampy i ognie”, które przekazywały znaczenie Boskiego światła na przestrzeni stuleci. To światło 8 grudnia zgasło. Wśród obrazów i świateł rzuconych na Bazylikę, brakowało tych Chrystusa i Niepokalanej, a było to Jej święto. Bazylika św. Piotra została zalana światłem fałszywym, sprowadzonym przez buntowniczego anioła, Lucyfera, Księcia tego świata i króla ciemności.
Słowa: Boskie światło nie są jedynie metaforą, lecz rzeczywistością, podobnie jak rzeczywistością jest ciemność, która dziś spowija świat. A w wigilię Bożego Narodzenia ludzkość czeka na tę chwilę, w której noc zostanie rozświetlona jak dzień, « nox sicut dies illuminabitur » (Psalm 11), zaś obietnice dane przez Niepokalaną w Fatimie zostaną wypełnione.”
za: rorate-caeli.blogspot.com/…/saint-peters-ba…

Advertisements
This entry was posted in Jorge Mario Bergoglio, Rewolucja SW II. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s