Nowy dekalog Jana Pawła II

List Jana Pawła II do wszystkich przywódców państw i rządów na świecie wraz z Dekalogiem z Asyżu dla pokoju
– L’Osservatore Romano. Weekly Edition in English n.10 p.12
“(…) Natchnione refleksje owych mężczyzn i kobiet, przedstawicieli różnych wyznań, ich szczere pragnienie pracy na rzecz pokoju i ich wspólne zadanie polegające na prawdziwym postępie całej rodziny ludzkiej, znalazły wzniosłą, a jednak skonkretyzowaną formę Dekalogu ogłoszonego na koniec owego wyjątkowego dnia. Mam zaszczyt przedstawić Waszym Ekscelencjom tekst tej wspólnej umowy, w przekonaniu że owe dziesięć propozycji może stanowić inspirację do politycznego i społecznego działania waszego rządu. Zauważyłem że ci, którzy wzięli udział w Spotkaniu w Asyżu byli bardziej niż kiedykolwiek motywowani wspólnym przekonaniem: ludzkość musi wybierać między miłością a nienawiścią. (…) Mam nadzieję że duch i poświęcenie Asyżu poprowadzi wszystkich ludzi dobrej woli do poszukiwania prawdy, sprawiedliwości, wolności i miłości, tak aby każda osoba ludzka mogła się cieszyć swoimi niezbywalnymi prawami, a każdy człowiek pokojem. Ze swej strony Kościół katolicki, który wierzy i pokłada nadzieję w ‘Bogu miłości i pokoju, (2 Kor 13,11) będzie dalej działał na rzecz lojalnego dialogu, wzajemnego przebaczenia i harmonii aby oczyścić drogę dla ludzi w tym trzecim millenium. (…)
Watykan, 24 lutego 2002
Dekalog asyski dla pokoju
1. Zobowiązujemy się głosić nasze zdecydowane przekonanie że przemoc i terroryzm są niezgodne z prawdziwym duchem religii (sic!), i, ponieważ, potępiamy każde uciekanie się do przemocy i wojny w imię Boga lub religii, zobowiązujemy się do czynienia wszystkiego co możliwe w celu eliminacji przyczyn terroryzmu.
2. Zobowiązujemy się kształcić ludzi we wzajemnym szacunku i poczuciu wartości aby pomóc w doprowadzeniu do pokojowej i braterskiej koegzystencji między ludźmi różnych grup etnicznych, kultur i religii.
3. Zobowiązujemy się wspierać kulturę dialogu aby nastąpił wzrost zrozumienia i wzajemnego zaufania między jednostkami i ludami, albowiem są to warunki prawdziwego (sic!) pokoju.
4. Zobowiązujemy się bronić prawa każdego do godnego życia w zgodzie z jego własną tożsamością kulturową (sic!) oraz utworzenia w sposób wolny jego własnej rodziny.
5. Zobowiązujemy się do szczerego i cierpliwego dialogu, odrzucając uznawanie różnic między nami za barierę nie do pokonania, lecz w zamian uznając że spotkanie z różnorodnością innych może stać się szansą większego wzajemnego zrozumienia.
6. Zobowiązujemy się przebaczyć sobie wzajemnie przeszłe i obecne błędy oraz uprzedzenia oraz wspierać się wzajemnie we wspólnej próbie pokonania egoizmu i arogancji, nienawiści i przemocy oraz czerpać z przeszłości nauke że pokój bez sprawiedliwości nie jest prawdziwym pokojem.
7. Zobowiązujemy się stanąć po stronie biednych i bezbronnych, przemawiać za tych, którzy głosu nie mają i pracować efektywnie aby zmieniać takie sytuacje, z przekonania że nikt nie może być szczęśliwy samotnie.
8. Zobowiązujemy się podjąć okrzyk tych, którzy nie zgadzają się na rezygnację wobec przemocy i zła oraz pragniemy poczynić wszystko co możliwe by zaoferować mężczyznom i kobietom naszych czasów prawdziwą nadzieję na sprawiedliwość i pokój.
9. Zobowiązujemy się wspierać wszelkie wysiłki aby propagować przyjaźń międzg ludami, albowiem jesteśmy przekonani że bez solidarności i zrozumienia między ludami postęp technologiczny (sic!) wystawia świat na rosnące ryzyko zniszczenia i śmierci,
10. Zobowiązujemy się do nakłaniania przywódców narodów by podjęli każdy wysiłek aby stworzyć i zacieśnić na poziomie krajowym i międzynarodowym świat solidarności i pokoju oparty na sprawiedliwości.
tłum. za w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_let_20…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s