Ks. prof. Guz na celowniku

Ks. Rafał Pastwa z lubelskiej redakcji Gościa Niedzielnego, reprezentant kościoła otwartego, wielokrotny rozmówca organu Michnika:
wyborcza.pl/1,75398,1982982…
wyborcza.pl/1,75398,2046978…
lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,1903744…
który jest na tyle konsekwentny w swojej wierze, że nie chodzi do fryzjerów z sympatią wypowiadających się o młodzieży wszechpolskiej (por. link powyżej), zabrał się za ks. prof. T. Guza. Jak wiemy wykłady ks. profesora Guza nie wpisują się w posoborowe, mówiąc z anglosaska: “creed of nice” (nie mylić z Creed of Nicea).
Otóż ks. Pastwę, jak wynika z tytułu, którym obdarzył swój tekst w lubelskim “Gościu”, napisany na otwarcie miesiąca Matki Bożej Różańcowej, ks. Guz szokuje. Ściślej – ks. Pastwę szokują wypowiedzi ks. Guza o tzw. reformacji czyli niesławnej pamięci Marcinie Lutrze i jego kolegach heretykach:
“- Jeżeli strona kościelna, mówię tutaj generalnie, nikogo nie wyłączając, jeżeli strona kościelna będzie obchodzić Reformację z innych racji, jak tylko z faktu żeby pójść i zdobyć tych ludzi dla Boga – to popełni akt apostazji, czyli herezję – mówi ks. prof. Tadeusz Guz na spotkaniu, które zostało zarejestrowane i opublikowane w Internecie. – Świętować taką zbrodnię, świętować utożsamienie Boga z szatanem – to jest najwyższym aktem herezji. Nie znam drugiego człowieka w dziejach kultury duchowej, szeroko pojętej, poza Marcinem Lutrem, który w tak systematyczny sposób dokonał satanizacji Boga. Nie znam – tłumaczył słuchaczom.”
Jak napisał ks. Pastwa w artykule pod tytułem “Szokująca wypowiedź ks. profesora”, cytując wskazane wyżej wypowiedzi ks. prof. Guza:
“Ks. prof. Tadeusz Guz jest związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Był również dziekanem Zamiejscowego Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Jednak mimo tematyki poruszonej przez ks. profesora na materiale filmowym, jego głównym kierunkiem zainteresowań naukowych jest filozofia prawa. W swoich badaniach skoncentrował się również na aspektach wyobcowania społecznego. W opinii naszej redakcji wypowiedź ks. profesora jest sprzeczna z duchem ekumenizmu i ewangelicznego dążenia do wzajemnego poznania się wyznawców Chrystusa. Tworzy niepotrzebny klimat napięcia w świecie, który i tak wystarczająco jest naznaczony podziałami. Jan Paweł II w liście z 31 października 1983 r. do kard. Jana Willebrandsa, przewodniczącego Sekretariatu Jedności Chrześcijan z racji 500 rocznicy urodzin doktora Marcina Lutra w Eisleben, przypadającej na 10 listopada 1983 r. napisał m.in. „W pokornej kontemplacji tajemnicy Bożej Opatrzności i w pobożnym nasłuchiwaniu tego, czego nas dzisiaj uczy Duch Boży poprzez wspominanie wydarzeń epoki Reformacji, Kościół stara się poszerzyć granicę swojej miłości, aby wyjść naprzeciw jedności tych wszystkich, którzy, jako ochrzczeni, noszą imię Jezusa Chrystusa”.
źródło i całość tekstu ks. Pastwy:
lublin.gosc.pl/doc/3473614.Szokuja…

W opinii redakcji lubelskiego “Gościa” ks. Guz, wskazując że protestantów należy próbować nawracać (“zdobyć dla Boga”), popełnia zatem ciężki grzech przeciw “duchowi ekumenizmu” (bo przecież nie przeciw ekumenizmowi we właściwym tego słowa znaczeniu). Podobną zbrodnię popełnił zresztą papież Leon X, który zamiast przytulić Lutra i “poszerzyć granicę swojej miłości”, “stworzył niepotrzebny klimat napięcia w świecie” czyli ukazał i potępił jego błędy w Exsurge Domine. Jednocześnie redakcja nie pokusiła się o minimum rzetelności to jest przywołanie argumentacji ks. Guza, to jest argumentacji katolickiej dlaczego wiara luterańska z wiarą chrześcijańską – katolicka równana i poddawana próbom zespawania na siłę być nie może. Jednocześnie moment ataku ks. Pastwy na wypowiedź ks. Guza, która pochodzi ze stycznia tego roku jest nieprzypadkowych. Chodzi o przygotowanie posoborowych wiernych do obchodów do skandalicznych co do charakteru i treści (por. np. tekst “wspólnej liturgii” przygotowanej przez kard. Kocha Kard. Koch: migranci jak żydzi) obchodów w Lund, w których ma uczestniczyć Franciszek i które “honorowo” wsparł wraz z luterańskimi “biskupkami” prymas Polak (Komitet honorowy hucznych obchodów rocznicy herezji ), co wywołało zrozumiałą konsternację wśród polskich katolików, wzmocnioną wypowiedziami ks. Międlara.
Po tym wszystkim wypada napisać: Wszechmogący Boże, dzięki Ci za dzieło ks. prof. Guza: budzenie świadomości wiernych chrześcijan w kwestii luterskich błędów, a zachowaj nas od pasterzy wydających swoje owce na pastwę błądzenia po manowcach i wilków.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s