Jan Paweł II: dialog między pierwszą a drugą częścią Biblii

“Przemówienie papieża Jana Pawła II do międzynarodowych przywódców “Ligi przeciw Zniesławieniu B’nai B’rith” (Synów Przymierza), marzec 1984 – obszerne fragmenty

“Drodzy przyjaciele,
jestem bardzo szczęśliwy, przyjmując was tu, w Watykanie. Jesteście grupą krajowych i międzynarodowych liderów dobrze znanego Żydowskiego Stowarzyszenia, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, ale działającego w wielu częściach świata, w tym także samym Rzymie, Ligi przeciw zniesławieniu B’nai B’rith. Jesteście również ściśle związani z Komisją do spraw religijnych stosunków z judaizmem, założoną dziesięć lat temu przez Pawła VI w celu zacieśniania relacji, na poziomie zaangażowania w wiarę, między Kościołem katolickim a wspólnotą żydowską. Fakt waszej wizyty u mnie, za który jestem bardzo wdzięczny, jest sam w sobie dowodem stałego rozwoju i pogłębiania tychże relacji. Zaprawdę, gdy ktoś spogląda wstecz na lata przed Soborem Watykańskim Drugim i jego Deklaracją “Nostra Aetate” oraz próbuje ogarnąć pracę wykonaną od tej pory, ma poczucie że Pan dokonał “wielkich rzeczy” dla nas (por. Łk 1, 49). Dlatego też jesteśmy wezwani do połączenia się w szczerym akcie dziękczynienia Bogu. (…)
Albowiem moi drodzy przyjaciele, jak często mówiłem od początku mojej duszpasterskiej posługi jako Następca Piotra, rybaka z Galilei (por. Ioannis Pauli PP. II, Allocutio ad Praesides et Legatos Consociationum Hebraicarum de dialogo inter Christianos et Hebraeos ad universorum hominum utilitatem fovendo, die 12 mart. 1979:Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II [1979] 528 ss.), spotkanie między katolikami a żydami nie jest spotkaniem między dwoma starożytnymi religiami, z których każda idzie własną drogą, i nierzadko, w przeszłości, pozostającymi w ciężkim i bolesnym konflikcie. Jest to spotkanie między “braćmi”, dialog, jak powiedziałem to przedstawicielom niemieckiej wspólnoty żydowskiej w Mainz (11 listopada 1980) “między pierwszą a drugą częścią Biblii”. I tak jak te dwie części Biblii są różne, ale ściśle powiązane, tak samo jest z ludem żydowskim i Kościołem katolickim (…). Żydowska społeczność jako taka, a wasza organizacja w szczególności, jak głosi jej nazwa są bardzo zatroskane starymi i nowymi formami dyskryminacji i przemocy wobec Żydów i judaizmu, zwanych pospolicie antysemityzmem (…) Ale nie spotykamy się jedynie dla siebie. Z pewnością próbujemy poznać się wzajemnie i zrozumieć lepiej odrębną tożsamość każdego z nas oraz ścisłą więź duchową między nami. Jednak, znając się wzajemnie, odkrywamy cały czas coraz więcej tego co nas łączy w zakresie głębszej troski o ludzkość jako całość: w obszarach, że wskażę parę, takich jak głód, ubóstwo, dyskryminacja, gdziekolwiek występuje i przeciw komukolwiek może zostać skierowana oraz potrzeby uchodźców. Także, z pewnością, wielkie zadanie propagowania sprawiedliwości i pokoju (por. Ps 85, 4), znak ery mesjanistycznej tak w tradycji żydowskiej, jak i chrześcijańskiej zakorzeniło swe miejsce w wielkim dziedzictwie profetycznym. Owa “więź duchowa” między nami pomoże nam zmierzyć się z wielkim wyzwaniem postawionym przed tymi, którzy wierzą że Bóg troszczy się o wszystkich ludzi, których stworzył na swój obraz (por. Rdz 1, 27).
Widzę powyższe jednocześnie jako rzeczywistość i obietnicę dialogu między Kościołem katolickim a judaizmem oraz relacji istniejących już między waszą organizacją a Komisją do spraw religijnych stosunków z judaizmem, a także innymi instytucjami niektórych Kościołów lokalnych.
Dziękuję ponownie wam za wizytę i wasze poświęcenie w zakresie celów dialogu. Okażmy wdzięczność naszemu Bogu, Ojcu nas wszystkich.”
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…


Repozytorium odsyłaczy: posoborowy dialog z judaizmem rabinicznym

ABC posoborowia (B) – bracia starsi
I
Obraz żydów w katolickim nauczaniu (I)
II
Obraz żydów w katolickim nauczaniu (II)
III
Obraz żydów w katolickim nauczaniu (III)
IV
Obraz żydów w katolickim nauczaniu (IV)
V
Obraz żydów w katolickim nauczaniu (V) – żydzi i Sobór Watykański II
Va
Obraz żydów w katolickim nauczaniu (Va)
VI
Obraz żydów w katolickim nauczaniu (VI) – memorandum rabiego Heszela z maja 1962 roku
Skąd się wzięło twierdzenie: “Jezus był Żydem” (I)
Skąd się wzięło twierdzenie “Jezus był Żydem” (II)
Dlaczego Karmel z Oświęcimia musiał zniknąć?
Okres posoborowy i żydzi: dokument kard. Willebrandsa z 1974 roku
“Żydzi nie potrzebują Franciszka, potrzebują rabinów takich jak on”
W cieniu Synodu: Kościół i Synagoga czyli Bergoglio, Skórka i Novus Ordo Seclorum/Tikkun olam
Jan Paweł II: ktokolwiek spotyka Jezusa, spotyka judaizm
Szewach Weiss – Żydzi wołali: to jest nasz papież
Żydzi o neokatechumenacie, neokatechumenat o żydach
Wielka wymiana nagród / medali: ADL – kard. Dziwisz
Dokument o stosunkach posoborowia z żydami – fragmenty
Rabin Efraim Mirvis na “historycznej audiencji” u Franciszka
Duchowa więź ze starszymi braćmi w wierze czyli polscy biskupi w jedności z Jorge M. Bergoglio i A. Skórką
Franciszek: Bóg wskaże nam jak doprowadzić do zbliżenia religii
Przesłanie Przewodniczącego Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem na Dzień Judaizmu
“Duch Asyżu” – z perspektywy posoborowej
Bp Grzegorz Ryś i judaizm (cytaty także w komentarzach)
——————-
co na judaizację mówi św. Atanazy Wielki: Św. Atanazy na dni judaizmu i islamu w Kościele
Jezus Chrystus w tradycji żydowskiej Żydowska antyewangelia

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s