Integralna ekologia międzyreligijna – tak, prozelityzm – nie

Z wczorajszego przesłania Jorge Mario Bergoglio do uczestników pierwszego spotkania intrerreligijnego: Ameryka w dialogu zorganizowanego przez państwa Ameryki i Instytut Dialogu w Buenos Aires. Spotkanie miało miejsce nie w Ameryce bynajmniej lecz w Rzymie, pod patronatem Papieskiej Rady do spraw Dialogu Międzyreligijnego. Chmurka słowna: Jezus / Chrystus / Kościół / katolicki: zero

“(…) Niniejsze pierwsze spotkanie skupia się na rozważaniu encykliki Laudato si. W tej encyklice pragnąłem zwrócić uwagę na wagę miłości, szacunku i ochrony naszego wspólnego domu. Nie możemy przestawać się zadziwiać pięknem i harmonią całego stworzenia, jest ono darem, które Bóg nam daje abyśmy mogli je odnaleźć i rozważać w jego dziele. Kluczowe jest skupienie się na kwestii “integralnej ekologii”, w której szacunek dla stworzeń poszerza bogactwo, które mieści w sobie i umieszcza istotę ludzką na szczytowym miejscu stworzenia.
Religie odgrywają bardzo ważną rolę w tym zadaniu propagowania ochrony i szacunku dla środowiska, zwłaszcza w ramach tej ekologii integralnej. Wiara w Boga prowadzi nas do ujrzenia Go w Jego stworzeniu, które jest owocem jego miłości ku nam i wymaga od nas opieki i ochrony przyrody. Dlatego niezbędne jest by religie promowały prawdziwą edukację na wszystkich szczeblach, która pomoże rozpowszechnić odpowiedzialne i rozważne podejście do potrzeb ochrony naszego świata, zwłaszcza ochrony, propagowania i obrony praw człowieka (Laudato si 201). Na przykład interesującą rzeczą byłoby, gdyby każdy z uczestników został poproszony by w swoim kraju, swoim mieście, swoim środowisku, lub swoich wierzeniach religijnych w swojej społeczności religijnej, w szkołach, wszystko połączył w sposób integralny. Uważam że w tym zakresie nadal jesteśmy na “poziomie przedszkola”. To jest, w kwestii integracji odpowiedzialności, nie tylko jako jednego przedmiotu, ale jako stanu świadomości, holistycznej edukacji.
Nasze religijne tradycje są niezbędnym źródłem inspiracji do propagowania kultury spotkania. Kluczowa jest międzyreligijna współpraca, oparta na propagowaniu szczerego, pełnego szacunku dialogu. (…) Jeśli nie będzie wzajemnego szacunku, nie będzie istniał dialog międzyreligijny jako podstawa możliwości kroczenia razem i stawiania czoła wyzwaniom. Dialog ten musi być oparty na tożsamości i wzajemnym zaufaniu, które rodzi się kiedy jestem w stanie uznać drugiego za dar od Boga i zaakceptować że ma on (ów człowiek – przyp. wł.) mi coś do powiedzenia. On ma mi coś do powiedzenia. Każde spotkanie z drugim jest małym ziarnem, które zostaje zasiane. Jeśli jest podlewane z sumienną troską i szacunkiem, opartym na prawdzie, wyrośnie jako owocujące drzewo, z bogactwem owoców, pod którym każdy będzie się mógł schronić i mógł się nim żywić i nikt nie będzie wyłączony, i to wszystko będzie częścią wspólnego projektu, łączącego wysiłki różnych osób i ich aspiracje.
To jest droga dialogu, jesteśmy świadkami dobroci Boga, który dał nam życie. To jest święte i musi być szanowane, nie wyszydzane. Człowiek wierzący (JMB nie sprecyzował w co – przyp. wł.) jest obrońcą stworzenia i życia, nie może milczeć czy założyć ręce w obliczu tak wielu praw bezkarnie naruszanych. Mężczyźni i kobiety wiary (nie sprecyzowano w co – przyp. wł.) są wezwani do obrony życia we wszystkich jego stadiach, fizycznej integralności i praw podstawowych takich jak wolność sumienia, myśli, słowa i religii. (…) Świat (sic!) nieustannie obserwuje nas wierzących, nasze podejście do wspólnego domu i praw człowieka, również wymaga od nas współpracy z ludźmi dobrej woli, którzy nie wyznają żadnej religii, byśmy mogli udzielić skutecznych odpowiedzi na wiele ran naszego świata takich jak wojna i głód, bieda dotykająca miliony ludzi, kryzys ekologiczny, przemoc, korupcja i moralna degrengolada, kryzys rodziny, ekonomii, a zwłaszcza brak nadziei. Dzisiejszy świat cierpi i potrzebuje naszej wspólnej pomocy, stąd prośba. Czy macie świadomość że to jest coś odległe o lata świetlne od jakiejkolwiek formy prozelityzmu? (…)
Musimy pokazywać pozytywne wartości wrodzone naszym tradycjom religijnym aby uzyskać w ten sposób potężną dawkę nadziei. Z tego powodu ważne są spotkania takie jak to obecne. Jest niezbędne byśmy dzielili ból i nadzieję, byśmy mogli kroczyć razem, troszcząc się o siebie nawzajem i o stworzenie, w obronie i propagowaniu dobra wspólnego. (…)
Na koniec, spotkanie odbywa się w roku poświęconym Jubileuszowi Miłosierdzia. Ma to wymiar uniwersalny obejmujący zarówno wierzących, jak i niewierzących, albowiem miłosierny Bóg nie zna granic, ani co do kultury, ani co do rasy, języka czy religii. Obejmuje wszystkich tych, którzy cierpią na ciele i duszy. (…) Niech okoliczność Roku Jubileuszowego stanie się szansą otwarcia większej przestrzeni dialogu, spotkania z bratem, który cierpi, jak również walki o nasz wspólny dom, w którym jest miejsce dla wszystkich (…) Wzywam was do pracy i propagowania wspólnych inicjatyw abyśmy wszyscy razem stali się uświadomieni w zakresie opieki i ochrony nad wspólnym domem, budując bardziej ludzki świat, gdzie nikt nie jest zbędny i wszyscy są potrzebni. I proszę Boga o błogosławieństwo dla nas wszystkich.”

I jeszcze co nieco na temat opisanego na wstępie wydarzenia w Watykanie, które miało miejsce w dniach 07.09-08.09 oraz audytorium, do którego Jorge Mario Bergoglio kierował powyższe słowa. Otworzył je kard. Jean Louis Tauran. Jako prelegenci brali udział m.in. imam Omar Abboud – przyjaciel J. M. Bergoglio, którego zabrał na wycieczkę do Palestyny i z którym ściskał się pod Ścianą Płaczu, w trójkącie z rabinem Skórką, rabin Daniel Goldman, pastor Guillermo Marco. Głównymi tematami plenum były:
– “pokój jako punkt odniesienia, wzmacniający demokrację, walkę z wykluczeniem i przekazywanie wartości w zakresie ochrony Wspólnego Domu społeczeństwu”,
– “woda, ziemia i stworzenie w teologicznej budowli i religijnej różnorodności”,
– “utworzenie Rady Dialogu Międzyreligijnego dla Ameryk”,
– “Laudato si: podejście i odpowiedzi konsolidujące dialog w ramach sektora prawnego w Amerykach” (z tego się pewnie Soros najbardziej ucieszył – przyp. wł.).
W ramach plenum odbyło się też wspomniane spotkanie z Franciszkiem.

opr. za:
w2.vatican.va/…/papa-francesco_…
zenit.org/…/pope-people-are…
www.oas.org/en/sg/commonhome/agenda.asp
www.romereports.com/…/pope-religions-…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s