Grzegorz VIII: Audita tremendi

“(…) Od dawna mogli się lękać owych rzeczy, gdy Edessa i inne ziemie wpadły w ręce pogan. Wiadome było, że jeśli pozostali znów będą czynić pokutę, zadośćuczynią Bogu, którego obrazili swoimi grzechami. Albowiem gniew Jego nie jest spieszny, lecz odkłada On karę, dając czas do nawrócenia. Jednak, ostatecznie nie gubi On w miłosierdziu swej sprawiedliwości, lecz używa swą Opatrzność celem ukarania grzeszników i ku pewności tych, którzy mają zostać zbawieni.
Dlatego mamy wzgląd i wyrażamy niepokój o grzechy nie tylko mieszkańców owej ziemi, ale także nasze własne i całego ludu chrześcijańskiego tak aby to co pozostało z owej ziemi nie zostało utracone, a furia pogan nie szalała w innych krajach. Albowiem z każdej strony dochodzą nas wieści o rzeczach gorszących i sporach między królami a książętami, wśród miast, tak iż biadamy wraz z prorokiem, mówiąc: “nie znają w tych ziemiach prawdy ni Boga: łgarstwo, morderstwo i cudzołóstwo się plenią, a krew za krwią spływa”. Dlatego każdy musi zrozumieć i podjąć odpowiednie działanie, abyśmy poprzez żal za nasze grzechy mogli zostać nawróceni do Pana przez pokutę i pobożne dzieła, i abyśmy mogli najpierw przemienić w naszym życiu zło, które czynimy. A wtedy możemy przemóc dzikość i złośliwość naszych wrogów. Zaś to czego nie obawiają się czynić przeciw Bogu, my nie zawahamy się czynić dla Boga (…) Zatem, synowie, zważcie jak przyszliście na ten świat i jak wszystko przemija, i wy przeminiecie. Wykorzystajcie czas na pokutę i czyńcie dobrze jak tylko to w waszej mocy, składając dziękczynienie. Oddajcie siebie, poświęćcie się, albowiem nic do was nie należy (…) Zwracajcie uwagę nie na ziemski zysk i chwałę, lecz na wolę Boga, który sam nauczył nas oddać życie za naszych braci. Oddajcie Mu swe bogactwa, albowiem chcąc czy nie chcąc, nie wiecie nawet którym z chciwych spadkobierców one przypadną. Nie jest to rzeczą nową ani niezwyczajną, że sprawiedliwość Boża dosięga ziemię, a po otrzymanych ciosach i poprawie, może ona uzyskać przebaczenie (…) Przyrzekamy całkowite odpuszczenie grzechów i życie wieczne tym, którzy podejmą trud tej wędrówki z sercem skruszonym i duchem pokornym, oraz wyruszą w żalu za swe grzechy i ze szczerą wiarą. Czy przetrwają czy zginą, niech wiedzą że po szczerej Spowiedzi, otrzymają odpuszczenie nałożonej kary poprzez miłosierdzie wszechmogącego Boga, władzą Apostołów Piotra i Pawła oraz naszą władzą. (…)”
(bulla sporządzona przez papieża Grzegorza VIII w roku 1187, w którym Saraceni zdobyli Jerozolimę)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s