Droga do Lund: kard. Koch i ‘wspólna modlitwa’

Milczenie Franciszka w Auschwitz jest przesłaniem, dobrze zrozumianym przez Żydów – powiedział przewodniczący Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem kard. Kurt Koch.

W rozmowie z watykańskim dziennikiem “L’Osservatore Romano” kardynał skomentował niedawny milczący pobyt Franciszka na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau i reakcje żydowskie na to wydarzenie. Kardynał wyjaśnił, że milczenie papieża w Auschwitz było przesłaniem, dobrze zrozumianym przez Żydów.
Na pytanie o znaczenie Auschwitz dla dzisiejszej Europy, w której znów wznosi się mury i zasieki z drutu kolczastego, kardynał kurialny zwrócił uwagę na nowe zagrożenia związane z antysemityzmem. Franciszek stale podkreśla z mocą, że nie da się pogodzić postawy chrześcijańskiej z antysemityzmem. To jego stanowisko “jest bardzo ważne także dla Żydów, którzy szczególnie uważnie wsłuchują się w jego głos” – dodał kard. Koch. A nawiązując do zamykania się Europy na imigrantów przypomniał, że w podobnej sytuacji byli Żydzi na świecie tuż po zakończeniu II wojny światowej.
“Dlatego bardzo ważne jest, aby Unia Europejska wypracowała jakieś wspólne rozwiązanie. I z tego punktu widzenia również Auschwitz-Birkenau może być wielkim przesłaniem” – zauważył rozmówca dziennika. Wspomniał następnie o wielkim, “może największym wyzwaniu dla Europy”, jakim jest terroryzm i przemoc, które trzeba z całą mocą potępić, niezależnie od tego, z jakiej religii się wywodzą. (…)

Następnie kardynał – przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności, przedstawił stan przygotowań Rady do zapowiedzianej na jesień wizyty Franciszka w Szwecji w związku z obchodzoną w przyszłym roku 500. rocznicą Reformacji. Przypomniał, że opracowano już katolicko-luterański dokument o wspólnych obchodach, zatytułowany “Od konfliktu do wspólnoty”. Stanowi on podstawę nabożeństwa obu wyznań “Modlitwa Wspólna” *), które zostanie odprawione 31 października w katedrze (luterańskiej – przyp. wł.) w Lundzie.
Na stadionie w Malmö zostaną też przedstawione najważniejsze aspekty współpracy Służby Światowej Federacji Luterańskiej i Caritas Internationalis w zakresie przyjmowania uchodźców i wspierania pokoju i “sprawiedliwości klimatycznej” (!!!!!!).
opr. za ekai, deon.pl

*) tekst tej “Common Prayer” opublikowany przez luteran w odnośniku: www.lutheranworld.org/…/dtpw-lrc-liturg…
poniżej wklejam fragmenty tłumaczenia tego modlitewnika z podróży “od ortodoksji do apostazji” (podkreślenia własne):
– “Część oznaczona jako dziękczynienie wyraża naszą wspólną radość za dary otrzymane i odkryte na nowo, w różny sposób, dzięki odnowie i natchnieniom Reformacji”
– “Kazanie powinno skupiać się na więzi między Jezusem Chrystusem jako centrum i fundamentem Kościoła oraz upamiętnieniem 500 lat Reformacji (…) Upamiętnienie Reformacji powinno być celebracją Jezusa Chrystusa albowiem reformatorzy widzieli swe główne zadanie we wskazywaniu na Chrystusa jako “drogę, prawdę i życie” [i największego grzesznika – przyp. wł.] oraz wezwaniu ludu do ufności w Chrystusa. Marcin Luter i inni reformatorzy pragnęli jedynie być “świadkami Chrystusa” [tego sformułowania użyli ostatnio w oświadczeniu biskupi niemieccy – por. mobile.twitter.com/…/763023764615495… widać że narracja modernistów została uzgodniona – przyp. wł.]
– “Chrystus nazywa sam siebie “prawdziwym krzewem winnym”, ale winorośl nie może istnieć bez latorośli (…) Jest tylko jeden prawdziwy krzew winny. Wszystkie latorośle są rozgałęzieniami jednej winorośli i dlatego są wezwane do jedności”
– “ponieważ katolicy i luteranie są związani ze sobą razem w ciele Chrystusa…”
– “Duchu Święty, pozwól nam cieszyć się darami jakie spłynęły na Kościół poprzez Reformację…”
– “[Luteranie i katolicy] razem radują się prawdziwie chrześcijańskimi darami, które otrzymali i odkryli na nowo poprzez odnowę i impulsy Reformacji. Dary te są powodem do dziękczynienia. “Ekumeniczna podróż pozwala luteranom i katolikom wspólnie doceniać spojrzenie Marcina Lutra na Ewangelię prawości
Boga, która jest równocześnie Bożym miłosierdziem oraz jego [Lutra] duchowe doświadczenie Ewangelii”
– “Dzięki ci Boże za wiele prowadzących nas teologicznych i duchowych spojrzeń jakie wszyscy otrzymaliśmy poprzez Reformację. Dzięki ci za dobre przemiany i reformy, które wzbudziła Reformacja i zmagania z jej wyzwaniami. Dzięki Ci za głoszenie Ewangelii, które miało miejsce podczas Reformacji i od tego czasu umocniło niezliczone rzesze ludzkie w życiu wiarą w Jezusa Chrystusa”
– “Nasza ekumeniczna podróż trwa. W tej części liturgii oddamy się wzrostowi naszej łączności. Poprowadzi nas pięć imperatywów znajdujących się w dokumencie Od konfliktu do łączności
I. Pierwsze zobowiązanie. Katolicy i luteranie powinni zawsze wychodzić z płaszczyzny jedności, a nie z perspektywy podziału w celu wzmocnienia elementów wspólnych, nawet jeśli różnice są łatwiej dostrzegalne i łatwiej doświadczane.
(zapala się świecę)
II. Drugie zobowiązanie: Luteranie i katolicy muszą pozwolić na własną przemianę poprzez spotkanie z drugą stroną i wzajemne świadectwo wiary.
(zapala się świecę)
III. Trzecie zobowiązanie: Katolicy i luteranie powinni ponownie poświęcić się poszukiwaniu widocznej jedności, wspólnym jej wypracowywaniu przez określone kroki oraz powtarzalnym dążeniom do tego celu.
(zapala się świecę)
IV. Czwarte zobowiązanie: Luteranie i katolicy powinni wspólnie odkrywać na nowo siłę Ewangelii Jezusa Chrystusa na potrzeby naszych czasów.
(zapala się świecę)
V. Piąte zobowiązanie: Katolicy i luteranie powinni wspólnie świadczyć o miłosierdziu Bożym poprzez jego głoszenie i służbę światu.
(zapala się świecę)”
I jeszcze fragment z listu kard. Kocha dotyczącego modlitewnika: www.lutheranworld.org/…/joint_liturgy_l…
“Wspólna Modlitwa zawiera materiały, które mogą zostać przystosowane do lokalnych tradycji liturgicznych i muzycznych kościołów obu chrześcijańskich tradycji. “Niniejsza wspólna modlitwa znaczy bardzo szczególny moment w naszej wspólnej podróży od konfliktu do jedności. Jesteśmy nam miło, że możemy was zaprosić do udziału w tej podróży w świadectwie łaski Bożej w świecie” piszą Junge i Koch do przywódców luterskich i katolickich.”

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s