Credo rodzin wiernych Chrystusowi

1. Wierzymy że małżeństwo zostało utworzone przez Boga i podniesione przez Chrystusa do godności Sakramentu dla osób ochrzczonych. Małżeństwo jest ze swej natury więzią między jednym mężczyzną a jedną niewiastą, zaciągniętą dobrowolnie, wierną, nierozwiązywalną i otwartą na życie.
2. Wierzymy że stosunek płciowy jest ze swej natury prokreacyjny i jednoczący oraz zastrzeżony wyłącznie dla małżeństwa.
3. Wierzymy że nieczyste nadużywanie stosunku płciowego czyni istotną szkodę na ciele, duszy i w cywilizacji.
4. Wierzymy że z powodu naszej upadłej natury musimy strzec czystości poprzez wstrzemięźliwość oczu oraz skromność w ubiorze i zachowaniu.
5. Wierzymy że dzieci mają prawo zostać poczęte w pełnym miłości związku małżonka i małżonki.
6. Wierzymy że rodzice poprzez cnotę daru życia i miłość do swych dzieci mają absolutne prawo pierwszeństwa i nie podlegający zrzeczeniu się obowiązek w zakresie ich kształcenia i ich ochrony.
7. Wierzymy że życie ludzkie musi podlegać ochronie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.
Ponieważ szczęście, wolność, zbawienie i samo istnienie naszych rodzin oraz naszych dzieci są zależne od tych danych przez Boga prawd, oczekujemy by hierarchia i instytucje katolickie jednogłośnie te prawdy nauczały. Zobowiązujemy się stać na straży tych prawd i stawiać opór ich podważaniu poprzez zamilczanie, niejasność lub fałszowanie.

www.lifesitenews.com/petitions/credo-of-faithf…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s