Św. Pius z Pietrelciny: o Mszy św., Spowiedzi i Różańcu

“Świat mógłby istnieć bez słońca, ale nie bez Mszy Świętej”
“W uczestnictwie we Mszy Świętej odnawiaj twoją wiarę i rozważaj, co za ofiarę składa się tam Bożej sprawiedliwości, aby przebłagać ją i zyskać jej przychylność. Nie oddalaj się nigdy od ołtarza nie wylawszy łez bólu i miłości Jezusowi Ukrzyżowanemu dla twojego wiecznego zbawienia.”
“Uczestnicząc we Mszy Świętej całym sobą skup się na straszliwym misterium dokonującym się na twoich oczach: odkupieniu twojej przyjaźni i pojednania z Bogiem”.
[czym jest Msza Święta] “Świętym dopełnieniem męki Jezusa”
[co należy z niej wyczytać] “Całą Kalwarię”
[co o. Pio cierpiał podczas Mszy Św.] “Wszystko, co cierpiał Jezus podczas swojej męki, w sposób niedoskonały cierpię także i ja, na ile jest to dla człowieka możliwe i bez żadnej zasługi z mojej strony, tylko z Jego dobroci”
[dlaczego o. Pio drżał, wstępując na stopnie ołtarza] “Nie z powodu tego co muszę wycierpieć, ale z powodu tego co muszę ofiarować.”
[dlaczego płakał podczas Offertorium] “To jest moment, w którym dusza oddziela się od tego, co niegodne”
[dlaczego tak bardzo cierpiał podczas konsekracji] “Ponieważ właśnie tam następuje nowe i przedziwne zarówno zniszczenie, jak i stworzenie. Tajemnic Najwyższego Króla nie można zdradzać, bo się je sprofanuje (…) Nie rozważasz tej straszliwej tajemnicy? Bóg jest ofiarą naszych grzechów, a my jesteśmy Jego oprawcami”
[o obecności wiernych podczas Mszy św.] “Użyteczność jest po waszej stronie. Musielibyśmy powiedzieć, że bezużyteczna była też obecność Matki Bolesnej, Jana i pobożnych niewiast u stóp krzyża konającego Jezusa!”
[w jaki sposób należy słuchać Mszy św.] “Tak jak uczestniczyła w niej Najświętsza Panna i pobożne niewiasty. Tak jak uczestniczył Jan w ofierze eucharystycznej i krwawej na krzyżu.”
[dlaczego płakał podczas Komunii] “Jeśli Kościół woła: ‘nie wzgardziłeś Panny łonem’, mówiąc o Wcieleniu, to co powiedzieć o nas, nędznikach?!”
[czy Panu podoba się ofiara] “Tak, bo w ten sposób odrodził świat.”
[jakiej chwały przysparza Bogu Msza Święta] “Nieskończonej”
[z widzenia, z zeszytu o. Pio] “Pomyślcie, że kapłan, który woła mnie, w swoich rękach ma władzę, jakiej nawet mojej Matce nie udzieliłem. (…) Zadajcie sobie pytanie, czy biorąc pod uwagę bezcenność daru, jakim was obdarowuję, jest rzeczą godną podczas Mszy Świętej myśleć o czym innym niż o mnie. Słusznym byłoby raczej, gdybyście pełni pokory i wdzięczności drżeli wokół Mnie i całą duszą ofiarowywali Mnie, Ojcu Miłosierdzia (…) Ofiarowujcie Mnie, ofiarowujcie Mnie Ojcu i nie zapominajcie, że dzięki temu do was powracam. Gdyby wam powiedziano: Pojedziemy do Palestyny, aby poznać święte miejsca, gdzie Jezus żył i umarł, serce by wam zadrżało, prawda? A przecież ołtarz, na który zstępuję teraz, jest czymś więcej niż Palestyna, ponieważ stamtąd odszedłem dwadzieścia wieków temu, a na ołtarz powracam codziennie żywy, prawdziwy, rzeczywisty, choć ukryty, ale to jestem Ja, właśnie Ja, który tętnię w dłoniach mojego sługi, Ja wracam do was nie symbolicznie, nie, ale naprawdę (…)”
[o św. Piusie X] “Dusza prawdziwie szlachetna i święta, której Rzym nigdy nie miał równej (…) On naprawdę był najwyższej dobroci pasterzem, księciem prawdziwego pokoju, słodkim i łagodnym Jezusem na ziemi (…) Był on pierwszą, największą ofiarą bratobójczej wojny, która ogłusza hukiem broni i armat, i napełnia przerażeniem Europę”
“Obecnie żaden Kościół poza Kościołem rzymskim nie posiada rysu świętości. Po pierwsze dlatego, że nie uznają innych założycieli poza Lutrem, Kalwinem i ich wspaniałą kompanią, którzy byli pełni pychy, wypchani wadami po czubek głowy i podzielili Kościół, żeby zaspokoić swoje niegodziwe żądze, które nimi powodowały (…) Doktryna, jakiej te sekty nauczają, jest bezbożna i niemoralna”
[o kapłaństwie] ” Pomiędzy wami jestem bratem, na ołtarzu ofiarą, a w konfesjonale sędzią”
“Bluźnierstwo jest najpewniejszą drogą do piekła”
“Wystarczyłby jeden dzień bez żadnej aborcji, a Bóg zesłałby na ludzkość pokój do końca świata”
” Najświętsza Eucharystia jest największym cudem; jest ostatecznym i największym znakiem miłości Jezusa do nas”
“W domu Bożym, w kościele, który Boski Mistrz zwykł był nazywać domem modlitwy, zachęcam cię do przestrzegania następujących rzeczy. Wchodź w milczeniu i z wielkim szacunkiem, uważając się za niegodną, by stanąć przed majestatem Pana (…) Weź nieco święconej wody i uczyń dokładnie i powoli znak naszego odkupienia: znak krzyża. Gdy tylko zobaczysz Boga w sakramencie (…) uklęknij pobożnie, opuszczając kolana na ziemię; pozdrów najpierw Jego, twojego Pana – żywego i prawdziwego w tabernakulum – następnie Madonnę i świętych. (…) Uczestnicząc we Mszy Świętej i nabożeństwach z całą powagą wstawaj, klękaj czy siadaj, wykonując każdy pobożny akt z jak największą pobożnością (…) Podsumowując, zachowuj się tak, by wszyscy wokół byli zbudowani i widząc twoje zachowanie, wychwalali i kochali Ojca Niebieskiego.”
[O Różańcu] “Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale nie uda mu się to nigdy. To modlitwa Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi.”
“Kochajcie Matkę Bożą i starajcie się by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze różaniec.”

opr. za: A. Gnocchi, M. Palmaro: “Ostatnia Msza Ojca Pio”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s