Św. Atanazy na dni judaizmu i islamu w kościele

z “Sumy przeciw Arianom” – list synodu w Sardice:
“(…) Albowiem ci, którzy oddzielają Syna i odrywają Słowo od Ojca powinni zostać oddzieleni od Kościoła katolickiego i pozbawieni chrześcijańskiego imienia. Niech zatem będą przeklęci bowiem “skazili słowo prawdy”. Oto apostolski nakaz: “gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą otrzymaliście – niech będzie przeklęty!” Nakażcie swemu ludowi aby nie pozostawał z nimi w łączności albowiem “nie ma wspólnoty światła z ciemnością”, niech wycofają się z tego bowiem “nie ma zgody między Chrystusem i Belialem””

z “Historii herezji ariańskiej”:
“Przykazanie jest następujące: “dalej, dalej! wyjdźcie stąd! Nie dotykajcie niczego mieczystego, wyjdźcie spośród nich i oddzielcie się wy, którzy nosicie naczynia Pańskie” (Iz 52,11) To powinno wystarczyć jako wskazówka dla was aby każdy, kto został przez ich zwiedziony, wyszedł od nich, jak z Sodomy, i nie odwracał się ku nim, aby nie ponieść losu małżonki Lota; a jeśli ktoś od początku zachował czystość od tej bezbożnej herezji, może dać chwałę Panu i powiedzieć: “nie wyciągaliśmy naszych rąk do obcego Boga” (Ps 44,21), ani nie czciliśmy dzieł naszych rąk własnych, ani nie służyliśmy stworzeniu bardziej niż Tobie, Bogu, który stworzył wszystkie rzeczy poprzez Twe Słowo, Jednorodzonego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez Którego Tobie Ojcze wraz z Nim Słowem, w Duchu Świętym, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen.”

z “Czterech dyskursów przeciw arianom”
“Jak żydzi szemrali wówczas gdy widzieli, tak teraz zwolennicy Ariusza nie wierzą, gdy czytają, popadając w bluźnierstwa. Gdy ktoś starannie zestawi słowa obu tych grup, stwierdzi z pewnością, że popadli w tę samą niewiarę, ich bezbożność jest równa, a ich spór z nami wspólny (…) Obie grupy zaprzeczają Wieczności i Bóstwu Słowa z powodu ludzkich cech jakie Zbawiciel na siebie przyjął z powodu ciała, które nosił. Jest to zatem błąd judaistyczny, judaistyczny – od Judasza zdrajcy, niech wyznają otwarcie, że są uczniami Kajfasza i Heroda, zamiast ukrywać judaizm pod nazwą chrześcijaństwa (…) Jeśli zatem macie się stać chrześcijanami odrzućcie szaleństwo Ariusza i oczyśćcie słowami wiary wasze uszy splamione bluźnierstwami, wiedząc, że gdy przestaniecie być arianami, wyrwiecie się także ze złośliwości dzisiejszych żydów. A wtedy od razu prawda oświeci was w ciemnościach (…) i uznacie źe Pan jest prawdziwym Synem Bożym co do natury, nie tylko co do wieczności, objawiony jako współistniejący w wieczności Ojca.”

z listu do św. Lucyfera:
“Albowiem choć ci co zwiastują Antychrysta zrobili, dzięki mocom tego świata, wszystko by zgasić latarnię prawdy, jednak Bóstwo, dzięki twemu wyznaniu, świeci coraz jaśniej, tak by nikt nie dał się im zwieść. Wcześniej być może potrafili udawać – teraz zostali nazwani antychrystami. Lecz któż potrafi się nimi brzydzić, uciec od jedności z nimi jak od skazy lub jadu węża? Cały Kościół wszędzie jest w żałobie, w każdym mieście zawodzenia, starzy biskupi cierpią na wygnaniu, a heretycy przybierają maski – wyparłszy się Chrystusa stali się celnikami siedzącymi w kościołach i pobierającymi opłaty. O jakiż nowy rodzaj ludzi i prześladowań wynalazł diabeł by czynić okrucieństwa, nawet kapłani są pomocnikami złego. Ale choć tak czynią, przekroczyli wszelką miarę pychy i bluźnierstwa, twoje wyznanie, pobożność i mądrość będą wielkim ukojeniem i pocieszeniem dla braci.”

z listu do pustelników:
“Ponieważ są tacy, którzy, choć zarzekają się, że nie trzymają z Ariuszem, lecz są ugodowi i modlą się razem z jego stronnikami, zostałem powołany, na prośbę pewnych, najwierniejszych braci, by niezwłocznie wam napisać, abyście, podtrzymując wiernie i bez zdrady pobożną wiarę, którą łaska Boża w was wlewa, nie dawali okazji do zgorszenia dla braci. Albowiem kiedy ktoś widzi kogoś z was, wiernych Chrystusowi, jak obcuje i komunikuje się z takimi osobami (lub modli się razem z nimi) z pewnością uzna to za indyferentyzm i popadnie w bagno niewiary. Aby zatem tak się nie stało, upodobajcie sobie, najmilsi, to by wystrzegać tych, którzy wspierają bezbożność, a ponadto unikajcie tych, którzy udają, że nie trzymają z Ariuszem, ale modlą się z bezbożnymi.”

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s