Rabin A. Skórka dla Vatican Insider

ciekawsze fragmenty wywiadu z A. Skórką:

“Ruch syjonistyczny to nie tylko ruch, który żąda i głosi odbudowę żydostwa w ziemi Izraela. To również ruch kulturowy, który pomógł przekształcić hebrajski w żyjący język, wyrażający troskę o przyszłość żydowskiej kultury.”
” Odnosząc się do “Rzymu” i “Jerozolimy”: istnieje (sic!) historyczny konflikt między Rzymem a Jerozolimą, wymieniony także w Talmudzie. Rzym zniszczył prowincję Yehuda podczas strasznej wojny w latach 67-70, która zakończyła się zburzeniem świątyni jerozolimskiej. W roku 73 miało miejsce oblężenie Masady, następnie, w latach 132-135 straszna wojna prowadzona przez Hadriana. Próbowaliśmy przez tę pielgrzymkę (tj. Franciszka, Skórki i O. Abbouda do Izraela w ub. r. – przyp. tł.) przekazać nowinę pokoju, wyrażając naszą nadzieję, że wyrwa stworzona przez 2000 lat konfliktu zostanie wypełniona uczuciami szczerości, miłości, dając w ten sposób możliwość wzajemnego postrzegania się jako braci należących do ludzkości.”
“Kiedy zobaczyłem papieża Franciszka po tym jak został wybrany, powiedziałem mu: jedźmy do Izraela. To jest miejsce, w którym powstała nasza religijność, nasza wizja Boga, nasza więź z Bogiem. Jesteśmy dziećmi, potomkami wielkich proroków, którzy głosili swe proroctwa w Jerozolimie. Wzięliśmy ze sobą naszego dobrego przyjaciela Omara Abbouda aby pokazać, że wszystkie religie Abrahamowe muszą się wziąć w objęcia (sic!), tworząc krąg duchowej siły (sic!), który, zgodnie z naszymi Świętymi Pismami (?), przyniesie światu pokój.”

“Każda chrześcijańska wspólnota i każda żydowska wspólnota powinny mieć programy międzyreligijne. Pierwszym krokiem w stronę tych międzyreligijnych programów musi być spotkanie między żydami a chrześcijanami różnych denominacji (sic!), aby się zobaczyli, poznali oraz razem przeanalizowali różne kwestie. Oczywiście nie powinno się zaczynać od analizowania bardzo wrażliwych tematów (sic!), zamiast tego z żydowskiego i chrześcijańskiego punktu widzenia powinny być analizowane, a potem badane codzienne problemy, tak jak zasugerował to papież Franciszek w Evangelii Gaudium.”

“Musimy prosić Boga o pokój, o to by nas pobłogosławił (mam na myśli żydów, muzułmanów i chrześcijan) aby pomóc nam zaakceptować się wzajemnie z szacunkiem, postrzegać innych jak braci. (…) On (tj. Bóg) nas pobłogosławi, nas wszystkich, wielką zdolnością do przektszałcenia całej Jerozolimy w dom Boży. Nie dlatego że Bóg będzie tam mieszkał, ale w tym sensie, że każdy kto przybędzie do Jerozolimy, bez względu na swoją wiarę, będzie miał możliwość odnalezienia w Jerozolimie prawdziwego wymiaru duchowego. W ten sposób naprawdę uhonorujemy pamięć proroków Izraela, wielkich mistrzów Izraela, Jezusa oraz Mahometa (sic!)”

całość i źrodło vaticaninsider.lastampa.it/…/oessh-42784

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s