R. de Mattei: Faryzeusze i saduceusze naszych czasów

“W słowach papieża Franciszka często można znaleźć krytykę “faryzeuszy”. W wielu przemówieniach z lat 2013-2015 mówił o “chorobie faryzeuszy” (7 września 2013), “oskarżających Jezusa o brak czci dla dnia szabatu” (1 kwietnia 2014), o “pokusie samowystarczalności i klerykalizmu, kodyfikacji wiary w zasadach i wskazówkach, podobnie jak u uczonych w Piśmie, faryzeuszy i legalistów czasów Jezusa” (19 września 2014). Podczas modlitwy Anioł Pański 30 sierpnia 2015 roku powiedział: “Jak kiedyś u faryzeuszy także u nas istnieje niebezpieczeństwo, że będziemy pragnąć lub gorzej – uważać się za lepszych od innych, wyłącznie na tej podstawie, że zachowujemy zasady, obyczaje, nawet jeśli nie miłujemy bliźniego, jesteśmy twardego serca, dumni i aroganccy”. 8 listopada 2015 zestawił podejście uczonych w Piśmie i faryzeuszy oraz ich “wyłączenie” z Jezusem, który opierał się na “walce z wyłączeniem.” Odwołanie się do faryzeuszy jest równie wyraźne w mowie papieskiej na zakończenie XIV. Synodu zwyczajnego na temat rodziny z 24 października. Kim innym są ci o “zamkniętym sercu, którzy często kryją się nawet za nauczaniem Kościoła lub dobrymi intencjami by zasiąść na katedrze Mojżesza i – czasem protekcjonalnie, w sposób powierzchowny – rozstrzygać trudne sprawy dotyczące zranionych rodzin” jeśli nie “faryzeuszami, którzy uczynili z religii niekończące się pasmo przykazań” (26 czerwca 2014)? Faryzeuszem wydaje się każdy, kto broni z upartą dumą istnienia bezwzględnych i niepodważalnych przykazań, praw i zasad Kościoła.

Kim faryzeusze byli naprawdę?
Kiedy Jezus rozpoczął swój okres nauczania świat żydowski był podzielony na różne prądy, o których dowiadujemy się z Ewangelii oraz od historyków takich jak Józef Flawiusz (3 p. Chr. – 100) i jego dzieł “Starożytności żydowskie” oraz “Historia wojny żydowskiej”. Głównymi odłamami byli faryzeusze oraz saduceusze. Faryzeusze troszczyli się o szczegóły religijnych zasad, ale utracili ducha prawdy. Byli ludźmi aroganckimil którzy fałszowali proroctwa mesjanistyczne i interpretowali prawo Boskie według własnego uznania. Saduceusze nauczali jeszcze poważniejsze błędy. Wątpili w nieśmiertelność duszy i odrzucali większość Pism świętych. Obie grupy walczyły o wpływy w Sanhedrynie, który, podczas skazania Jezusa, był pod kierownictwem saduceuszy. Saduceuszy wspominają nawet trzykrotnie Ewangelie według Marka i Mateusza, podczas gdy faryzeusze pojawiają się w nich raz po raz. Zwłaszcza rozdział 23 Ewangelii św. Mateusza jest otwartym oskarżeniem przeciw nim: “Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać.”
Św. Tomasz z Akwinu, św. Augustyn i św. Bonawentura o faryzeuszach
Św. Tomasz z Akwinu w swoim komentarzu do tego fragmentu Ewangelii wg Mateusza objaśnia, że Pan nie potępił faryzeuszy dlatego że płacili dziesięcinę, “ale wyłącznie dlatego, że cenili ją bardziej niż przykazania duchowe. Ale wydaje się że pochwalił [dawanie dziesięciny] , mówiąc: ‘To należy czynić’ (Haec oportuit facere) zgodnie z prawem, jak dodaje św. Jan Chryzostom” (Summa Theologica, II-IIae, q 87,. a. 2 ad 3). (…) Św. Augustyn wyjaśnia to samo w liście do Casulanusa, że faryzeusze nie zostali potępieni dlatego że pościli (Łk 18,11nn), ale “ponieważ cechowała ich pycha wobec celników” (Epistola 36,4,7). Albowiem”bezowocnym dla człowieka jest pościć dwa razy w tygodniu tak jak czynili to faryzeusze, z drugiej strony, jest to ćwiczenie religijne dla wiernego, który jest pokorny, lub tego, który jest wierzącym, skromnym człowiekiem, a Pismo nie mówi że faryzeusze zostali potępieni, lecz raczej, że celnik został usprawiedliwiony” (Epistola 36,4,7). Najbardziej treściwe określenie faryzeuszy znajdziemy u św. Bonawentury: “Pharisaeus significat illos qui propter opera exteriora se reputant bonos; et ideo non habent lacrymas compunctionis” (De S. Mary Magdalene Sermo I, w: Opera omnia, Ad Claras Aquas, Florencja 2001 Vol IX, col 556b..). “Faryzeusz jest opisany jako ktoś kto myśli o sobie dobrze z powodu swoich zewnętrznych uczynków i dlatego brak mu łez pokuty.”

Faryzeuszami byli dumni konserwatyści, saduceuszami – niewierzący liberałowie
Jezus potępił faryzeuszy bowiem znał ich serca: byli grzesznikami, lecz uznawali się za świętych. Pan pragnął nauczyć swych uczniów, że nie wystarczy uzewnętrznione wypełnianie dobrych uczynków. Że o dobrym uczynku świadczy także intencja. Pomimo tego jeśli prawdą jest, że dobre czyny nie wystarczą jeśli brak dobrych intencji, prawdą jest również, że dobre intencje nie wystarczą jeśli brak jest dobrych czynów. Gamaliel, Nikodem, Józef z Arymatei (Starożytności żydowskie 20.9.1), a nawet Św. Paweł (Dz 23, 6), którzy należeli do stronnictwa faryzeuszy byli lepszymi od saduceuszy właśnie dlatego, że mimo swej obłudy, uznawali prawo, podczas gdy saduceusze, z których wywodzili się najwyżsi kapłani Annasz i Kajfasz (Starożytności żydowskie18.35.95), gardzili również nim. Faryzeusze byli dumnymi konserwatystami, saduceusze – niewierzącymi liberałami. Ale obie grupy łączyło odrzucenie boskiej misji Jezusa (Mt 3,7-10). Kim są faryzeusze i saduceusze naszych czasów? Możemy dać odpowiedź na to pytanie ze spokojem i pewnością. To ci, którzy próbowali przed i w trakcie Synodu, próbują po Synodzie, i będą dalej próbowali zmienić praktykę Kościoła i poprzez praktykę – swoje nauczanie na temat rodziny i małżeństwa.

Faryzeusze i saduceusze odrzucali Boskie nauczanie Jezusa
Jezus ogłosił zamierzoną przez Boga od początku nierozerwalność małżenstwa, opierając powyższe na przywróceniu prawa naturalnego, które usunęli Żydzi i wzmocnił je, podnosząc małżeństwo do rangi sakramentu. Faryzeusze i saduceusze odrzucili tę doktrynę, zaprzeczając Bożemu Słowu Jezusa i wprowadzając swoje własne zdanie. Odwoływali się obłudnie do prawa Mojżeszowego, podobnie jak dzisiejsi nowinkarze do rzekomej tradycji wczesnych wieków, fałszując historię i doktrynę Kościoła. Z tego powodu, dzielny biskup i obrońca prawdziwej wiary, ks. Atanazy Schneider mówi o “praktyce neo-mozaistycznej”: “Nowi uczniowie Mojżesza i nowi faryzeusze podczas dwóch ostatnich zgromadzeń synodalnych (w 2014 i 2015 roku) ukryli swoje faktyczne zaprzeczanie nierozerwalności małżeństwa i zawieszanie Szóstego Przykazania w określonych przypadkach pod przebraniem idei miłosierdzia, używając takich zwrotów jak: “droga rozeznania”, “towarzyszenie”, “ukierunkowanie biskupa”, “dialog z kapłanem”, “forum internum”, “pełniejsza integracja z życiem Kościoła”, używanych po to by wyeliminować prawny osąd sytuacji współżycia w nieuregulowanych związkach w największym możliwym stopniu (zob. Sprawozdanie końcowe, nn. 84-86).”

Dzisiejsi faryzeusze i saduceusze
Saduceusze są nowinkarzami, którzy otwarcie żądają zmiany doktryny i praktyki Kościoła. Faryzeuszami są ci, którzy, choć wyznają swymi ustami nierozerwalność małżeństwa, ciągle obłudnie zaprzeczają jej uczynkami, proponując poprzez “indywidualne podejście” naruszanie prawa moralnego. Prawdziwi apostołowie Jezusa Chrystusa nie należą ani do stronnictwa neo-faryzeuszy ani neo-saduceuszy, obu modernistycznych, ale podążają za szkołą św. Jana Chrzciciela, który w owym czasie nauczał na duchowej pustyni. Jan, kiedy nazwał faryzeuszy i saduceuszy “plemieniem żmijowym” (Mt 3,7) i zganił Heroda Antypasa za cudzołóstwo, nie był osobą zatwardziałego serca, lecz kierował się miłością do Boga i dusz. Obłudnikami i osobami zatwardziałego serca byli doradcy Heroda Antypasa, który chciał by jego grzeszne i zatwardziale rozwiązłe życie było uznane za zgodne z nauczaniem Pisma. Herod zarządził egzekucję Jana Chrzciciela by uciszyć głos prawdy, ale głos ten jest nadal słyszalny po 20 stuleciach. Ktokolwiek broni publicznie słusznej doktryny, nie podąża za przykładem faryzeuszy ani saduceuszy, lecz za przykładem św. Jana Chrzciciela i Naszego Pana.”
za:
eponymousflower.blogspot.com/…/pharisees-and-s…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s