A. Socci: Niszczący populizm papieża Bergoglio w kwestii imigracji…

…pozostaje w sprzeczności z mądrością Kościoła

Antonio Socci
Libero
30.08.2015

Całość i źródło:
rorate-caeli.blogspot.com/…/socci-populism-…

“Kościół Katolicki i “Partia Bergoglio” pozostają również w sprzeczności w kwestii imigracji. Bergoglio oświadcza, że istnieją tłumy ludzi, które, z powodu głodu, mają bezwzględne, nieograniczone prawo emigracji do naszych krajów. (…) Kościół zawsze nauczał odmiennie od Bergoglio w tej kwestii. Na przykład, Jan Paweł II mówił: “naczelnym prawem człowieka jest zdolność do życia we własnym kraju: prawo to jednakże staje się skuteczne jedynie jeśli czynniki, które napędzają imigrację są stale monitorowane”. Benedykt XVI powtórzył “w obecnym komtekście społeczno- politycznym… prawo do braku emigracji powinno zostać potwierdzone nawet przed prawem do emigracji, rozumiane jako zdolność do pozostania we własnym kraju.” (…)

[Biskup] Djomo wezwał młodych Afrykańczyków by nie szukali iluzorycznych dróg na skróty do dobrobytu poprzez ucieczkę z własnego kraju (…) Powyższego zawsze brakuje w wypowiedziach Bergoglio. Nigdy nie mówił, że imigracja prowadzi do ekonomicznego i duchowego zubożenia afrykańskich społeczeństw. Nigdy też nie wzywał młodych Afrykańczyków by nie emigrowali i zaangażowali się w rozwój własnych państw. Przeciwnie. Opisuje on Europę jaki Ziemię pełną Bogactw dla Trzeciego Świata, obfitą i napełnioną krainę cudów, gdzie istnieje dobrobyt dla każdego. Z drugiej strony, my jesteśmy widocznie samolubni, skoro oskarża nas o odmowę dobrobytu dla milionów głodnych Afrykańczyków, którzy pragną tu przybyć (jesteśmy nawet najwyraźniej winni ich katastrofom na morzu, choć zawsze ich wyławialiśmy).
Historyczna podróż papieża Bergoglio na Lampeduzę w październiku roku 2013 rozpoczęła ten katastrofalnh przekaz, który w praktyce zabrzmiał jako nakaz zniesienia granic Włoch i Europy (ale nie Watykanu) oraz domyślne zaproszenie dla tysięcy Afrykańczyków by opuszczali swoje kraje. Powyższe stanowi wyraz imigracyjnej ideologii lewicowej, która do tej pory dominowała na zachodzie. (…)

Mądrość afrykańskich biskupów kontrastuje z olbrzymim ideologicznym błędem abstrakcyjnego humanitaryzmu. Ich rozumowanie potwierdza badacz problemów afrykańskich Anna Bono, która ostatnio wyjaśniła, że imigrantami nie są ci głodujący, lecz wykształcona młodzież:
“Ich motywacja to generalnie nie zagrożenie życia ani skrajne ubóstwo. Imigranci z Afryki ponadto nie umierają z głodu, nie cierpią ataków bombowych ze strony terrorystów ani okrutnych reżimów. W rzeczywistości niewielu uzyskuje status uchodźcy.” Wśród nich “zdecydowanie przeważają młodzi, wykształceni mężczyźni z miejskich centrów, gdzie mogli dalej żyć jak rówieśnicy, którzy zostali w domu.” Emigrują oni, kierując się iluzją, marzeniem o łatwym do uzyskania europejskim bogactwie. I płacą za to “sumy pieniędzy znacznie większe niż konieczne do przejazdu autobusem czy przelotu takiego samego dystansu, wystarczające by w swoim kraju rozpoczęli lub rozszerzyli własne rzemieślnicze, rolnicze czy handlowe biznesy.”

Socci przypomina dalej co o imigracji mówi wydany za pontyfikatu Jana Pawła II katechizm:
“(…) Władze polityczne z uwagi na dobro wspólne, za które ponoszą odpowiedzialność, mogą poddać prawo do emigracji różnym warunkom prawnym, zwłaszcza poszanowaniu obowiązków migrantów względem kraju przyjmującego. Imigrant obowiązany jest z wdzięcznością szanować dziedzictwo materialne i duchowe kraju przyjmującego, być posłusznym jego prawom i wnosić swój wkład w jego wydatki.” (KKK 2241)”
Jak kontynuuje Socci warto przypomnieć również przemowę ś.p. kard. Biffiego do Fundacji Migrantów w roku 2000 ” kiedy zwrócił uwagę na olbrzymi problem integracji wynikający z imigracji islamskiej. Wyjaśnił wtedy, że obok zasad gościnności “nie można przyjmować (…) że naród nie ma prawa do zarządzania i regulowania napływu ludzi, którzy chcą przyjechać [do danego państwa] za wszelką cenę. Tym bardziej nie można przyjmować, że państwo ma obowiązek masowo otworzyć swoje granice”

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s