Żydzi o neokatechumenacie, neokatechumenat o żydach

“Za drugie obok syjonistycznego odrodzenia państwa żydowskiego najbardzie doniosłe – dawniej niewyobrażalne osiągnięcie dla żydów po okresie 2000 lat może zostać uznana zmiana o 180 stopni podejścia Watykanu – od wrogości wobec judaizmu i żydów do oficjalnej polityki pojednania i miłości dla swojego “starszego brata” w wierze. W obliczu pojednania dokonanego przez Sobór Watykański II w latach 60-tych XX wieku w Hiszpanii założono nowy ruch katolicki zwany Drogą Neokatechumenalną, głównie po to by pogłębić katolicką odnowę duchową i wzmocnić relacje z żydami. Grupa, która posiada obecnie ponad 80 seminariów na całym świecie i główny ośrodek w należącej do Izraela Galilei, prezentuje obecnie darmowy koncert symfoniczny w Lincoln Center’s Avery Fisher Hall (8 maja o godz. 20), określony jako “muzyczny dar dla ludu żydowskiego”. (…)
Symfonia nazwana “Cierpieniem Niewinnych” jest przedstawiana jako hołd i modlitwa za ofiary Holokaustu, widziane w szczególności przez katolicki pryzmar Marii płaczącej i jednoczącej się z żydowskimi matkami w obozach koncentracyjnych, potwierdzając “Szema Izrael”. Wysublimowane dzieło na 100 muzyków i 80 chórzystów zostało skomponowane przez założyciela ruchu Kiko Arguello – malarza i teologa, który oświadczył, że symfonia jest ofiarowywana “jako pomost miłości i pojednania: “Działamy w zgodności z ostatnimi życzeniami papieża Jana Pawła II. Pamiętamy, że korzenie chrześcijaństwa są w judaizmie i od początku Bóg uczynił Izrael narodem wybranym.”
Koncert został poparty przez przedstawicieli licznych żydowskich organizacji, w tym przez Amerykański Komitet Żydowski, Ligę Antydefemacyjną (ADL), Nowojorską Radę Rabinów oraz Radę do spraw stosunków żydowskich, a także Ronalda Laudera – przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów oraz Chaima Gutina z Izraelskiego Ministerstwa Turystyki. Po wykonaniu symfonii rabin Dawid Rosen, dyrektor AKŻ do spraw stosunków między religijnych ma poprowadzić modlitwę za ofiary Szoah, zakończoną wspólnym odmówieniem “Szema”.
Rabin Irving “Icek” Greenberg powiedział nam, że Droga Neokatechumenalna jest “głównie grupą z inspiracji świeckich, która nie prowadzi działań misyjnych i nie ma zainteresowań misjonarskich. Opisują Izrael tak jak ewangeliści, twierdząc, że żydzi są “ludem Bożym”, a Izrael jest “ziemią obiecaną przez Boga”. Specjalizują się w pełnych szacunku próbach większego docenienia przez katolików żydów i żydowskiej religii, jak rówież uświadamianiu jak wiele żydzi wycierpieli, w szczególności z rąk chrześcijan: “faktycznie, jednym z głównych punktów ich programu, włączając w to przyszłe wydarzenie w Nowym Jorku jest skłanianie ludzi do śpiewu ‘Shema Yisroel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad” po hebrajsku. Jest to dla nich po części śpiew modlitwy, którą odmawiał Jezus, a po części potężna emocjonalna deklaracja dotycząca żydów.”
Jak dodał rabin Greenberg: “Cierpienie Niewinnych odnosi się do teologicznej kwestii cierpienia, często używając symboliki chrześcijańskiej, ale również odnosząc się do faktu że to żydzi są klasycznym przykładem niewinnie cierpiących. A podobnie jak Bóg szczególnie miłuje cierpiącego niewinnego, tak też chrześcijanie miłują naród żydowski.”
“To będzie zarówno imponujące jak i pozytywne żydowskie doświadczenie dla żydów, którzy będą obecni podczas tego wydarzenia” powiedział rabin Greenberg. “I jest ważne (dla Neokatechumentów) by zobaczyli przynajmniej, że żydowski establiszment szanuje ich pracę.”
Giuseppe Gennarini jeden z neokatechumenalnych przywódców w Stanach Zjednoczonych powiedział nam, że celem jego ruchu jest “odkrywanie na nowo, a pierwszą rzeczą jaką odkrywamy w tej wierze są żydowskie korzenie, odkrywamy słowo Boże, odkrywamy Abrahama, odkrywamy Wyjście i Paschę. Z odkrywaniem na nowo przychodzi miłość. Jesteśmy wdzięczni żydom za to co nam dali, że pomagają nam poznać Boga.” Woli myśleć o żydach nie jako o “starszym bracie”, jak mawiają niektórzy chrześcijanie, lecz jako o “rodzicu” ponieważ w Biblii “bywały często trudne relacje między braćmi, na przykład Ezawem i Jakubem oraz Józefem i jego braćmi. Dlatego mówimy nie jesteście braćmi, lecz naszymi rodzicami, naszym ojcem w wierze.”

źródło: www.thejewishweek.com/…/concert_reconci…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s