Monthly Archives: March 2015

Abp Ferrary L. Negri – o końcu cywilizacji europejskiej

“(…) Widzieliśmy dokonujące się przed naszymi własnymi oczami niszczenie uprzednich tradycji, na przykład przez Rewolucję Francuską, którą europejski sekularyzm nadal uważa za bezdyskusyjny punkt wyjścia. Niestety, nie tylko zwolennicy sekularyzmu, ale i pewna część katolickiego świata uważa rewolucję francuską za … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Żydzi o neokatechumenacie, neokatechumenat o żydach

“Za drugie obok syjonistycznego odrodzenia państwa żydowskiego najbardzie doniosłe – dawniej niewyobrażalne osiągnięcie dla żydów po okresie 2000 lat może zostać uznana zmiana o 180 stopni podejścia Watykanu – od wrogości wobec judaizmu i żydów do oficjalnej polityki pojednania i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ABC posoborowia (F) – “faryzeizm”

“Pewnie niektórzy z was to pamiętają. Nie wolno było nawet napić się kropelki wody. A przy myciu zębów trzeba było uważać, by nie połknąć wody. Ja sam kiedyś jako młody chłopak spowiadałem się z tego, że przystąpiłem do komunii, choć … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ABC posoborowia (E) – “ekumenizm”

Jeżeli w przypadku słowa “dialog” mieliśmy do czynienia z recepcją nowego pojęcia na grunt Kościoła powszechnego, to w wypadku ekumenizmu mówimy o nadaniu terminowi mającemu ugruntowane znaczenie – znaczenia nowego, rewolucyjnego. I tak przykładowo, Sobór laterański czwarty był soborem ekumenicznym … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ABC posoborowia (D) – dialog

R. Amerio w swojej nieocenionej pracy “Iota inum” stanowiącej analizę zmian w Kościele w pierwszych latach posoborowia zwraca uwagę na nowy kod językowy, którym posługują się dokumenty Soboru Watykańskiego II. Jednym z używanych w nich nowych słów-kluczy jest oczywiście odmieniane … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ABC posoborowia (C) – celebracja

motto: “Sam Bóg nie mógł uczynić nic świętszego ani większego niż Msza św.” (św. Alfons Liguori) “Niech zatrwoży się cały człowiek, niech zadrży cały świat i niech rozraduje się niebo, gdy na ołtarzu w rękach kapłana jest Chrystus, Syn Boga … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ABC posoborowia (B) – Bracia starsi

Pierwotnie hasło to miało być na literę “A”, ale nie wypadało w ten sposób otwierać całego abecadła. Podobnie nadużyciem byłoby umieszczanie go pod literą “H”. Historia soborowej deklaracji Nostra Aetate jest bardzo burzliwa, a pod płaszczem Ducha Soboru wystąpili w … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment