Rycerz Niepokalanej (1)

czyli o. Maksymilian Kolbe – święty sprowadzony dziś do obrazu męczeństwa w niemieckim narodowo-socjalistycznym obozie koncentracyjnym Auschwitz w cytatach z listów:

Do brata A. Kolbego – z Rzymu po 26.09.1918 r. – załącznik do listu
„RYCERSTWO NIEPOKALANEJ (…)
I – Cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd. a najbardziej masonów; i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej. (…)
III – Środki: 1. O ile możności raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej z aktem strzelistym: “O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami.”

Do o. Quirico Pignalberiego w Capranica di Sutri – z Rzymu, 27.11.1918 r.:
„Piszę tę pocztówkę w dzień Objawienia Cudownego Medalika Maryi Panny Niepokalanej i właśnie w celu zakomunikowania Ojcu dobrej wiadomości odnośnie do tej sprawy, tj. odnośnie do naszego “Rycerstwa Niepokalanej”. Nasza Niepokalana Władczyni raczyła określić, po roku oczekiwania wśród wątpliwości i niepewności z naszej strony, regulamin dla swoich rycerzy jak następuje: Zasady: “Ona zetrze głowę twoją” (Rdz 3,15). “Wszystkie herezje sama zniszczyłaś na całym świecie”. I. Cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów itd., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej.”

Do br. kleryka I. Gârleanu z Krakowa, 17.01.1920 r.:
„”Rycerstwo Niepokalanej” powstało podczas letnich wakacji w 1917 roku. Z początku nie było
określonego programu. Pierwszych członków łączyło jedynie mniej więcej wyraźne pragnienie całkowitego poświęcenia się Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach dla ratowania dusz (zwłaszcza masonów) i dla ich uświęcenia.”

Do o. S. Ignudiego – z Krakowa, 25.03.1920 r.
„Bolszewizm próbuje przeniknąć również i do Polski, lecz dotychczas jest silnie zwalczany. Także (tak zwany) polski kościół niezależny czyni wysiłki, by się rozszerzyć. Prócz tego protestanci chcą pozyskać jak najwięcej zwolenników, również YMCA jest na dużą skalę organizowana w wojsku. Pomimo wygórowanych opłat za druk i mimo braku papieru ukazują się książeczki przeciw Kościołowi, które rozpowszechnia się gratisowo. Masoneria natomiast działa intensywnie, szczególnie wśród słuchaczy uniwersytetów. Tak więc również “Rycerstwo Niepokalanej” ma dużo do roboty, a Matka Najświętsza sprawiła, że przedostało się ono do uniwersytetu krakowskiego”

Do członków Militia Immaculatae w Rzymie, 27-29.03.1920 r.

„Pomimo trudności, obojętności religijnej i intensywnej pracy masonerii, socjalizmu, bolszewizmu itd., nasza Mamusia działa.”

Do br. A. Kolbego – z Zakopanego, 27.10.1920 r.
„Niech się starają członkowie wspólnymi siłami dobrze poznać teraźniejsze prądy antyreligijne; zasady wiary; socjalizm, bolszewizm, masonerię, protestantyzm itd. i nauczyć się przeciwdziałać.”

Do o. A. Kolbego – z Zakopanego, 12.10.1926 r.
„Do Rzymu w sprawie błogosławieństwa dla “Rycerza” już napisałem; czas już rozesłać i do biskupów, więc zredaguj to. Warto podać tam nasz cel: podbić każdą duszę Niepokalanej, i rację, bo masoneria uchwaliła: “My religii katolickiej nie zwyciężymy rozumowaniem, tylko psuciem obyczajów”

Do uczestników kursu seminarium nauczycielskiego w Wirowie – z Zakopanego, 03.1927
„Niepokalana, o której powiedziano: “Ona zetrze głowę twoją” [Rdz 3, 15], tj. węża piekielnego, zetrze i tę głowę masonerii, która kieruje całym ruchem antyreligijnym i niemoralnym i grube pieniądze sypie na tworzenie nowych sekt. Oddajmy się Jej całkowicie, by nas jako narzędzia użyć raczyła, do zbawienia i uświęcenia dusz. Zdobywajmy dla Niej serca, bo gdzie Ona wejdzie, tam i łaska Boża, a z nią zbawienie i uświęcenie wejdzie.”

Do o. K. Czupryka – z Niepokalanowa, 21.12.1928 r.

„Nie ma już tego ideału i zapału. Widać, że nie czytali i nie rozważyli “wezwania” w numerze majowym (…) i przyszli jako bardzo poczciwi do Zakonu, do franciszkanów, nie reflektując może na placówkę o zabarwieniu trochę heroicznym, jaką jest i musi być Niepokalanów, jeżeli chce naprawdę osiągnąć swój cel tj. nie tylko bronić wiary, przyczyniać się do zbawienia dusz, ale w brawurowym ataku, nie pamiętając zupełnie o sobie, zdobywać dla Niepokalanej duszę po duszy, placówkę po placówce, zatknąć jej sztandary na wydawnictwach dzienników, prasy periodycznej i nieperiodycznej, agencjach prasowych, antenach radiowych, pałacach sztuki, literatury, teatrach, kinach, sejmach i senatach, słowa wszędzie po całym świecie, i dopilnować, by nikt nigdy nie zdołał tych sztandarów usunąć. Wtedy padną socjalizmy, komunizmy, herezje, ateizmy, masonerię i wszystkie inne podobne z grzechów płynące głupstwa.”

Do br. kleryka O. Caputo z Niepokalanowa, 23.04.1929 r.

„Biedni uciemiężeni w świecie przez zło, to jest zło moralne – jedyne rzeczywiste zło, które przedstawia starożytny wąż (wszystkie herezje i każda grzeszna skłonność – oto jego ciało – i masoneria, która kieruje całością – oto głowa), poruszeni ufnością do Niepokalanej, modlą się: “O Maryjo etc.” (jak na medaliku) [5], a Ona wysyła promienie łask, które oświecają umysły i umacniają serca.”

Do br. kleryka G. Biasiego – z Zakopanego, 25.01.1921 r.

„W tym samym sanatorium miałem szczęście ochrzcić żyda (również studenta uniwersytetu) i udzieliłem mu ostatnich Sakramentów (stan jego był bardzo poważny). Pewnego dnia potem przyjechała jego matka z bratem i uczynili piekielną wrzawę, ale – było już za późno. Również i jemu dałem medalik. Przez to wzbudziłem nienawiść prawie wszystkich akademików, a kiedy jedna ze studentek prosiła lekarza sanatorium o wezwanie mnie (albo raczej o powtórne mnie zawezwanie), ten jej powiedział, że może wezwać innych kapłanów, ale nie tego, ponieważ ten jest – misjonarzem. Co za piękne przestępstwo, nieprawdaż?”

Do NN – z Grodna, 21.01.1924 r.
„Co do przesłanych książek, są one ze zbiorku [a] żydwsko-protestanckiego; potrafią w tym i owym tomiku pokłonić się kościołowi aż do ziemi, ale to im nie przeszkadza, aby w innych tomikach tej samej biblioteki mówić, że diabła nie ma i nieba też nie ma, a religia żydowska jest ideałem. Znam te serie. Oczywiście, o Najświętszej Maryi Pannie, Matuchnie naszej Niepokalanej, to już ani słowa”

Do o. M. Wójcika – z Nagasaki, 12.07.1935 r.

„Mówiąc o żydach bardzo bym uważał na to, żeby czasem nie wzbudzić albo nie pogłębić nienawiści do nich w czytelnikach i tak już nastrojonych do nich czasem nawet wrogo. Na ogół więcej bym się starał o rozwój polskiego handlu i przemysłu, niż piętnował żydów. Oczywiście zdarzą się i wypadki złej woli z ich strony, kiedy to trzeba będzie wystąpić energiczniej, nie zapominając jednak nigdy o tym, że naszym pierwszorzędnym celem jest zawsze nawrócenie i uświęcenie dusz, czyli zdobycie ich dla Niepokalanej, miłość ku wszelkim duszom, nawet żydów i masonów, i heretyków, itp.”

Do Marii Kolbe – z Niepokalanowa, 23.03.1938 r.
„Niepokalana prowadzi swój Niepokalanów poprzez silne walki i ataki masonerii, ale plany ich załamują się. W sobotę mieliśmy dużą wygraną w tej walce, ale nowe siły nadciągają.”

Do o. F. Castagnaro – z Niepokalanowa, 01.07.1938 r.
„Celem MI jest w pierwszym rzędzie nawrócenie wszystkich, a zwłaszcza masonów, ponieważ w naszych czasach, właśnie oni niestety stoją na czele akcji antykościelnej, również i tam, gdzie ich niezbyt widać. Jeśli kiedyś nadejdzie czas, w którym głowa węża będzie się nazywać inaczej, to nie zmieni to istoty rzeczy.”

Do o. W. Borunia – z Niepokalanowa, 07.02.1939 r.
„Masoneria zarówno jak i komunizm przeciwstawiają się Kościołowi Bożemu, ale podczas gdy masoneria nie kwestionuje teoretycznie własności prywatnej (praktycznie wymaga od członków oddania dla siebie wszystkiego), to komunizm teoretycznie i praktycznie zaprzecza prawa własności. Masoneria jednak jest bardziej rozpowszechniona wpośród ludzi wpływowych i systematycznie a skrycie kieruje całą prawie robotą przeciw Kościołowi. Tu i tam znajdujemy tych samych żydów tańczących dookoła złotego cielca.”

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s