Rycerz Niepokalanej (2)

Fragmenty artykułów o. Maksymiliana Kolbego:

Artykuł z 1919 r.
„Doprawdy słusznie powiedział Napoleon, jeszcze przed laty stu, kiedy niewielu jeszcze umiało czytać: “prasa jest piątą potęgą świata”. Zrozumieli to też zaraz Żydzi niech mi będzie wolno jaśniej powiedzieć masoni, którzy z żelazną konsekwencją dążą do zrealizowania dewizy uchwalonej jeszcze w 1717 roku: “zniszczyć wszelką religię, a zwłaszcza chrześcijańską”. Żyd francuski Cremieux, założyciel wszechświatowego związku żydowskiego, na zjeździe masonów nie wahał się jeszcze przed 60 laty mówić: “Miejcie sobie wszystko za nic, za nic pieniądze, za nic poważanie, prasa jest wszystkim. Mając prasę, będziemy mieli wszystko”. A na międzynarodowym zjeździe rabinów w Krakowie w roku 1848 rabin angielski Mojżesz Montefiore głosił: “Jak długo gazety świata nie będą w naszych rękach, wszystko na nic się nie przyda. Bądźmy pomni przykazania XI: Nie będziesz cierpiał nad sobą żadnej obcej prasy, abyś długo panował nad gojami. Zapanujmy nad prasą, a wnet będziemy rządzić i kierować losami całej Europy”.”

Artykuł z maja 1922 r.:
“Doświadczenie codziennie bowiem nas uczy, że wrogowie Kościoła mają więcej naturalnych środków wedle słów Chrystusa roztropniejsi są często od synów światłości. Następnie, do nawrócenia i uświęcenia trzeba łaski, do grzechu zaś zepsuta natura sama się skłania. Na pomoc więc z góry liczyć tylko można. A najłatwiejszą i najpewniejszą pomocą w tej sprawie to, z woli Boga, N Maryja Panna. Do Niej to stosuje Kościół św. słowa Pisma św. “Ona zetrze głowę twoją” [Rdz 3,15] (tj. piekielnego węża) i o Niej śpiewa: “Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie” [Oficjum NMP]. “Wszystkie”, więc bez wyjątku; “herezje”, więc nie heretyków, bo tych miłuje; “sama”, więc wystarczy; “zniszczyła”, więc nie tylko osłabia i to na całej ziemskiej kuli. Głową tych najrozmaitszych członków piekielnego smoka to bez wątpienia w naszych czasach – masoneria.”

Artykuł z października 1922 r.:
„Może na pierwszy rzut oka zda się przesadzone, jeżeli powiem, że pierwszorzędnym, największym i najpotężniejszym wrogiem Kościoła to – masoneria. Że powódź sekt protestanckich jest rzeczywiście awangardą masonerii, to wyraźnie wyznaje organ masoński “Wolna Myśl”. Mówi on: “Zastrzegając sobie całkowitą niezależność sądu o wewnętrznej wartości nauki kościoła narodowego, możemy jednak poprzeć jego walkę jak i każdej innej sekty protestanckiej z supremacją Kościoła rzymskiego”. (…) Tzw. czerwona masoneria zacieśnia się do niewielkiej liczby osób, przeważnie Żydów, którzy w pełni świadomi swych celów kierują całą liczną rzeszą mniej więcej “oświeconych” w sprawach organizacji masonów. Głowa ta jest nieznana i działa zawsze w ukryciu, by uniemożliwić przeciwdziałanie. Oni to układają plany roboty. Z ich warsztatu wyszła rewolucja francuszka, szereg rewolucji w 1789 do 1815 roku, a także… wojna światowa. Wedle ich wskazania pracował Voltaire, d’Alembert, Rousseau, Diderot, Choiseul, Pombal, Aranda, Tanucci, Hangwitz, Byron, Mazzini, Palmerston, Garibaldi i inni. – Nazwisk obecnych członków nie znamy, ale na pewno do masonerii należy u nas Piłsudski. Oto dowód: Na dziesięć dni przed obaleniem gabinetu Ponikowskiego rozeszła się po Rzymie pogłoska, że ten gabinet upadnie, bo tak masoneria rozkazała Piłsudskiemu. Słyszałem o tym z ust wiarogodnych, bo sekretarza ks. biskupa Teodorowicza, ks. Bogdanowicza, który właśnie wtedy (o ile pamiętam) nawet był w Rzymie. Masoneria wynosi na piedestał osoby, które chce, i strąca, kiedy one zapragną działać na własną rękę. Tego bardzo dotkliwie doświadczył na sobie Napoleon. Jak możemy przeciwdziałać tej zarazie, tej armii antychrysta? Niepokalana, Pośredniczka wszelkich łask, może i chce dopomóc. Bo na cóż objawienie w Lourdes, objawienie Cudownego Medalika, przez które tylu i tylu się już nawróciło. Dusza, przejęta miłością ku Niej, na pewno stawi opór demoralizacji, tej walnej broni masońskiej.”

Artykuł ze stycznia 1923 r.:
„Że socjalizmem kierują Żydzi i że oni rządzą obecnie w Bolszewii, wszystkim aż nadto wiadomo. Nie brak ich też w szeregach materialistów. Badacze zaś Pisma św. są, jak to wykazał p. Pawlak w swoim referacie w MI mężczyzn, niczym innym, jak tylko zamaskowanym bolszewizmem ze wszystkimi obietnicami talmudystycznymi. W teozofii zaś aż nadto występują Żydzi – tak np. w Wiedniu kierownikami lóż teozoficznych są Żydzi: Hans Schiff, dr Hans Robiczek, Gerstl, Schleisinger, Hirsch, a kierowniczkami także Żydówki: Paula Schiff, Singer-Schiffowa, panna Berta Mendelssohn, panna Stella Abramowicz, panna Hanna Wertheimer. Następnie sama już nazwa “loża” analogiczna do organizacji masońskich daje także wiele do myślenia. Wreszcie kierownikami całego ruchu teozoficznego w Wiedniu są wyłącznie masoni, jak br. dr Franciszek Hartmann, Karol von Kellner, Artur Pfungst, Paweł Stoss itd. Jak potężny wpływ wywierają masoni u nas nawet na rządy, świadczy wymownie fakt, że dziesięć dni przed rozwiązaniem gabinetu Ponikowskiego rozeszła się w Rzymie wieść, iż w Polsce nastąpi zmiana rządu, bo… tak masoneria nakazała?! – Piłsudskiemu!!! I tak się stało.”

Artykuł z września 1923 r.:
„Chrystus Pan wiedział, że rożni powstaną prorocy i przestrzegał przed nimi, wiedział też, że nie każdy zawsze będzie mógł łatwo rozróżnić, który kościół jest Jego Kościołem. Dlatego też wyraźnie nam go wskazał. Zwracając się bowiem do Piotra rzekł: “Ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję KOŚCIÓŁ MÓJ” (Mt 16,18-19). Oto Jego i – Kościół, a nie kościoły liczne. Miejmy więc nasz polski Kościół, nasze świątynie, nasze parafie, nasze diecezje, naszych biskupów i nasze synody, ale nie zapominajmy, że Chrystus Pan swój Kościół na Piotrowej zbudował opoce; więc wszelki inny kościół, nie wsparty na tej opoce, może być kościołem Hodura, Lutra, Kalwina itd., ale nigdy Kościołem Chrystusa Pana. Moi Panowie, czyż nie lepiej byłoby, zamiast trwonić cenne wasze zdolności i siły na walkę z Chrystusowym Kościołem, stanąć przy nim całą duszą i oną gorliwość obrócić na uświadomienie tylu jeszcze nieszczęśliwych pogan? Czyż wy wiecie, dla kogo pracujecie? – Oto organ masonów wyraźnie o was pisze: “Zastrzegając sobie całkowitą niezależność sądu o wewnętrznej wartości nauki kościoła narodowego, możemy jednak poprzeć jego walkę, jak i każdej innej sekty protestanckiej, z supremacją Kościoła rzymskiego”.”

Artykuł ze stycznia 1926 r.:
„Niechaj każdy z członków i każda z członkiń Milicji uważnie, a gorąco co dzień odmawia nasz akt strzelisty: “O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy… i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają…, a zwłaszcza za masonami”…, bo masoni to nic innego jak tylko zorganizowana klika fanatycznych żydów, dążących nieopatrznie do zniszczenia Kościoła katolickiego, któremu sam Bóg-Człowiek zapewnił, że bramy piekielne nie zwyciężą go. Biedni, szaleni uderzają głową o skałę. 2) Gdy kto z nas napotka żyda, niechaj westchnie o jego nawrócenie do Niepokalanej, chociażby tylko myślą, np. “Jezus, Maryja”, a gdy się zdarzy napotkać rabina, który ma większą odpowiedzialność, bo za siebie i za tych, których prowadzi, rachunek przed Bogiem zdać musi, wypada więcej modlitwy ofiarować, chociażby “Zdrowaś Maryjo”. 3) Pamiętajmy, że za każdego, bez względu na różnice narodowości, umarł Pan Jezus, każdy, a więc i każdy żyd, jest niewdzięcznym, ale jednak dzieckiem naszej Matki wspólnej w niebie.”

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s