“Dziczka wszczepiona w winnicę Izraela”

Wobec popularnego ostatnio, wybiórczego powoływania się na rozdział 11 listu świętego Pawła do Rzymian m.in. w kontekście “dialogu” ze współczesnym judaizmem, warto przytoczyć to, co Apostoł zawarł w owym rozdziale dotyczącym kwestii  tzw. czasowego odrzucenia żydów, a co nie pasuje do tezy trwałego wybraństwa narodu żydowskiego:

1) Bóg nie odrzucił ludu Izraela, albowiem został dany Żydom Mesjasz, a, ci, którzy, jak Apostoł uwierzyli, pozostają w wybraństwie (Rz 11,1)

2) “W obecnym czasie” wybraństwo z narodu uzyskali nieliczni przez łaskę wiary i ci osiągnęli to czego szukał Izrael. Inni pogrążyli się w zatwardziałości i “dał im Bóg ducha odurzenia: takie oczy by nie mogli widzieć i takie uszy by nie mogli słyszeć aż po dzień dzisiejszy” (Rz 11, 5-8).

3) Przestępstwo Żydów ułatwiło zbawienie pogan (Rz 11, 11), w tym sensie przynosząc dobre owoce, z czego nie wynika, że samo jest stanem dobrym.

4) Gałęzie historycznego Przymierza, które nie przyjęły Przymierza Nowego, zostały odcięte wskutek ich niewiary, a w ich miejsce zaszczepiono, tych którzy je przyjęli i którzy zostali zaszczepieni na skutek wiary (Rz 11, 17-24). Odrzucenie lub jego brak jest zatem ściśle związane z przyjęciem wiary – “I oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni” (Rz 11, 23), a brak wiary wyklucza ponowne wszczepienie. Obraz, którym posłużył się Apostoł warto zresztą porównać z dość jednoznacznymi słowami samego Chrystusa w J 15, 1-6.

5) Synowie Nowego Przymierza nie powinni unosić się pychą uważając, że synostwo (wszczepienie) jest im dane raz na zawsze, skoro “bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie” (Rz 11, 18-21).

6) Apostoł wyraża nadzieję, że zatwardziałość (brak wiary) dotknęła część Żydów tylko do czasu, to jest, że w końcu (gdy nawrócą się poganie) i Żydzi się nawrócą, osiągając zbawienie (Rz 11, 25-33) oraz dopatrując się Bożego planu ułatwiającego nawrócenie pogan (współzawodnictwo) w zatwardziałości części Izraela.

7) Konkludując, odrzucenie zatwardziałych potomków Izraela, mimo ich obecnego, jak wskazuje Paweł, przestępstwa (Rz 11, 11) i nieprzyjaźni z Bogiem (Rz 11, 28), nie nastąpiło raz na zawsze – w tym sensie, że są potępieni i nie mają możliwości uzyskania łaski  nawrócenia i ponownego wszczepienia w korzeń. Natomiast zatwardziałość – postawa odrzucenia Nowego Przymierza (a zatem żydostwo na razie takie wszczepienie wyklucza.

Jak widać tezy Apostoła Pawła nie mają żadnego związku z “dialogiem”, w szczególności porozumieniem z tym, co stanowi źródło odcięcia gałęzi, to jest odrzuceniem Nowego Przymierza, które przybrało następnie formę judaizmu tzw. rabinicznego czy talmudycznego, lecz zawierają nadzieję na nawrócenie Żydów umożliwiające ponowne wszczepienie gałęzi odciętych wskutek zatwardziałości. Nie jest w szczególności tak, że Żydzi, zwłaszcza żydzi obecni, są korzeniem, o którym pisze Apostoł (jako o Przymierzu z Bogiem) – są oni właśnie odciętymi gałęziami, a czasowość ich odrzucenia zależy od ich nawrócenia. Sam Apostoł  wskazuje drogę Kościołowi mówiąc, że ma nadzieję pobudzić do współzawodnictwa żydów i pogan w przyjmowaniu Nowego Przymierza i doprowadzić przez to niektórych swoich rodaków do zbawienia (Rz 11, 13-16). Apostoł nie zadowala się zatem bynajmniej nadzieją, że kiedyś, w czasach ostatecznych, rodacy i tak się nawrócą, więc na razie powinien ich przekonania religijne szanować, odwiedzając z szacunkiem synagogi i unikając jak ognia widma prozelityzmu.

Na marginesie powyższych wywodów, w kontekście “dialogowania” Kościoła z żydami, stanowiącego odejście od opisanej wyżej misji Pawłowej nawracania, warto zauważyć, że niezależnie od sprzeczności tkwiącej w samym założeniu możliwości “dialogu” między religiami, z których każda uważa się za prawdziwą i objawioną, powstaje zasadnicze zagadnienie potencjalnego partnera (inaczej dialog nie jest możliwy),  w sytuacji, w której, jak wskazują sami specjaliści od dziczek, co glosa w talmudzie, to inny, często przeciwny pogląd.

(wszystkie cytaty za Biblią Tysiąclecia)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s