Mt 16,18

„Ty jesteś Skała i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”. Te słowa Cezarei Filipowej dziś różnią wierzących w Jezusa. Protestujący przeciwko jedności, która za pośrednictwem Piotra i jego następców zakotwiczyła się w Rzymie, sugerują, że Jezusowi chodziło o opokę w osobie Piotra i koniec. Nieroztropna to interpretacja – fundament, skała na czas życia apostoła, a potem? Interpretacja zakłada, iż Jezus w ogóle nie widział Piotra jako fundamentu Kościoła, czemu przeczy z kolei dalszy ciąg powyższej wypowiedzi, z którego wywiedziono piękny symbol słynnych Piotrowych kluczy (Mt 16,19).

Zarzuty, że następcy Piotra grzeszni byli, niegodnie czyniąc, skłaniają do refleksji jaką skałą okazał się Piotr, który trzykrotnie zaparł się Jezusa, zaś na Golgocie nie zanotowano jego obecności, przynajmniej w centralnym miejscu, pod krzyżem? I to mimo, że Jezus wyłowił go jako pierwszego rybaka ludzi (Mt 4, 18-20, Mt 10,1, Mk 1, 16-18, Mk 2, 14-16) oraz namaścił już pod Cezareą Filipową. Mimo, że był świadkiem szczególnych znaków (np. Mk 5, 37-43, Mk 9, 2-6) i sam, jak sugerują Ewangelie również je w imię Jezusa czynił (Mk 6,13?) Tchórzostwo i zaprzaństwo Piotra z dnia przygotowania przemieniło dopiero największy z wszystkich cudów – zmartwychwstanie tak, że jeszcze przed Pięćdziesiątnicą objął prymat wśród Apostołów (Dz 1, 15-26). Którego zaparcie się Jezus wymazuje nad Jeziorem Tyberiadzkim, powierzając mu swoją trzodę (J 21, 15-17).

Jak rozumiał Jezus ową zwierzchność widać wyraźnie i w znanej scenie mycia nóg podczas ostatniej wieczerzy, i w jego wcześniejszych słowach do Apostołów: „kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym” (Mk 10, 43-45, Mt 20, 26-28). Dlatego Piotr, pisząc z „Babilonu” pierwszego stulecia (1 P 5,13) swe listy pasterskie, tytułuje się „sługa i apostoł” (2 P 1,1). Dlatego, przemawiając w dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie, występuje w imieniu rodzącego się Kościoła jako świadek (Dz 2,32; 10,39; 15,7). Tylko tyle i aż tyle.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s