Monthly Archives: May 2013

Refleksje Mt 12,38

“Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie” – mówią Żydzi do Jezusa. Odpowiada im zdecydowanie: “Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Refleksje 1 Kor 6,9

“A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Refleksje Łk 10,30

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30-37) często bywa wyrywana z właściwego kontekstu zamieszczonego nieco wyżej (Łk 10,26-29), którego zwykle się zresztą wraz z przypowieścią nie cytuje. Odwołanie się w przypowieści do mieszkańca Samarii tłumaczy się skrótowo tym, że Samarytanie byli … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Refleksje Mt 27,25

Gdy w roku 2004 na ekrany kin wchodził podwójnie „antysemicki” film „Pasja”, jednym z niewielu ustępstw jakie “opinia publiczna” zdołała wymóc na reżyserze było pominięcie w tłumaczeniu wypowiadanych w antycznych językach kwestii sławnego fragmentu Mt 27,25 „krew Jego na nas … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment